|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngành nông nghiệp xuất siêu 6,7 tỷ USD sau 8 tháng

16:16 | 29/08/2023
Chia sẻ
8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy ước đạt 59,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 33,2 tỷ USD, nhập khẩu 26,5 tỷ USD. Cán cân thương mại xuất siêu 6,7 tỷ USD.

Số liệu của Bộ NN&PTNT cho thấy 8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông lâm thủy ước đạt 59,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 33,2 tỷ USD, nhập khẩu 26,5 tỷ USD. Cán cân thương mại xuất siêu 6,7 tỷ USD.

(Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh) 

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 8 ước đạt 4,3 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 33,2 tỷ USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2022. 

(Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh)   

Trong nhóm nông sản, xuất khẩu một số mặt hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh, cụ thể như sau:

(Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh 

8 tháng đầu năm 2023, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tới các châu lục biến động trái chiều.

(Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh)   

Hiện, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản vẫn là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất; giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng gần 22%, tăng 10%; Mỹ chiếm 21%, giảm 27% và Nhật Bản chiếm 7,6%, giảm 11%.

Ở chiều ngược lại, 8 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 26,5 tỷ USD, giảm 13%. Hiện, Mỹ, Trung Quốc và Brazil là ba thị trường cung cấp các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất cho Việt Nam trong 8 tháng qua, thị phần lần lượt chiếm 8,9%, 7,7% và 7,3% trong tổng giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam.  

(Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh 

 

Hoàng Anh