Nhà đất

Ngân hàng, địa ốc, ô tô lọt nhóm được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất lên đến 180.000 tỉ đồng

07:58 | 04/04/2020

Chia sẻ

Sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung 4 nhóm đối tượng được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.
Bổ sung 4 nhóm đối tượng, nâng gói gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lên 180.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bổ sung 4 nhóm đối tượng, nâng gói gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lên 180.000 tỉ đồng. Ảnh: Nguyên Ngọc.

Ngày 3/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã kí công văn số 3915/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

So với dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ tại Tờ trình 47/TTr-BTC ngày 26/3, sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung 4 đối tượng được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.

Thứ nhất, bổ sung một số ngành sản xuất: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lí và tráng phủ kim loại; sản xuất xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; xây dựng;

Thứ hai, bổ sung một số hoạt động kinh doanh vào đối tượng được gia hạn: Hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động vui chơi giải trí.

Thứ ba, bổ sung doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Trong đó, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ và Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Cuối cùng, bổ sung tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng.

Dự kiến với những bổ sung trên, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 180.000 tỉ đồng, tức tăng gần 100.000 tỉ đồng so với nội dung đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-BTC.

Trước đó vào ngày 26/3/2020, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 47/TTr-BTC về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Tại Phiên họp Chính phủ thường kì tháng 3/2020 vào ngày 1/4/2020, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về nội dung dự thảo Nghị định và các Bộ, ngành, địa phương đã có ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, ngày 3/4/2020, Bộ Tài chính có công văn số 3915/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định.

Ngọc Anh