|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024

10:18 | 18/06/2024
Chia sẻ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Nghị định quy định các đối tượng được gia hạn bao gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất kim loại, cơ khí, sản phẩm điện tử; dệt; xây dựng; hoạt động xuất bản, điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; thoát nước và xử lý nước thải…

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trong các hoạt động dịch vụ như: Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; kinh doanh bất động sản; hoạt động du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan; nghệ thuật, giải trí, thể thao; phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ thông tin; dịch vụ hỗ trợ khai khoáng… cũng thuộc đối tượng được gia hạn thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.

Đặc biệt, đối tượng được gia hạn thuế theo Nghị định này còn bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80 Chính phủ.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất

Về thời gian gia hạn cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), Nghị định quy định gia hạn thời gian nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 5 - 9/2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý II/2024, quý III/2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn.

Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 5/2024, tháng 6/2024 và quý II/2024. Thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2024, thời gian gia hạn là ba tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2024. Với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9/2024 và quý III/2024, thời gian gia hạn là hai tháng.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trong đó, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 chậm nhất là ngày 20/11/2024. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 chậm nhất là ngày 20/12.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 chậm nhất là ngày 20/12. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 chậm nhất là ngày 20/12. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 9 chậm nhất là ngày 20/12.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024, thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024 được gia hạn đến ngày 30/12/2024.

Đối với tiền thuê đất, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là hai tháng kể từ ngày 31/10.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17/6 đến hết ngày 31/12. Sau thời gian gia hạn, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

Anh My