|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 4 khoản được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

16:35 | 13/06/2024
Chia sẻ
Tại dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, ngoài hoạt động báo in đã được hưởng ưu đãi như hiện nay, dự thảo cũng bổ sung các hoạt động báo chí khác vào đối tượng được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Để góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia trong thời gian gần đây, đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung, tiêu chí và điều kiện cụ thể đối với một số khoản thu nhập được miễn thuế trên cơ sở luật hóa các quy định đã được thực hiện ổn định tại các văn bản dưới Luật

Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định liên quan đến phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa được miễn thuế để quy định trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định cụ thể mức tỷ lệ của phần thu nhập không chia trên thu nhập tính thuế của cơ sở thực hiện xã hội hóa thì mức tỷ lệ tối thiểu là 25% thu nhập tính thuế, bổ sung đối tượng là liên hiệp hợp tác xã cho phù hợp với quy định của Luật hợp tác xã năm 2023.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung thêm 4 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Một là, thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ các-bon lần đầu sau khi phát hành, thu nhập từ tiền lãi và từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành. Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất bỏ cụm từ viết tắt "(CERs)" để đảm bảo việc miễn thuế được áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng của các loại chứng chỉ giảm phát thải, không giới hạn chỉ là chứng chỉ CERs như Luật hiện hành.

Hai là, khoản hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, khoản bồi thường của nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ba là, khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để cổ phần hóa, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bốn là, thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, bao gồm: Dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền ban hành; Dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước phải hỗ trợ, đảm bảo kinh phí hoạt động do chưa tính đủ chi phí cung cấp dịch vụ trong giá dịch vụ; Dịch vụ sự nghiệp công tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 4 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề xuất mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Bộ Tài chính, mục tiêu đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thể chế hóa các định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững. Cùng với đó, rà soát, sắp xếp lại ưu đãi thuế cho phù hợp nhằm góp phần tạo sự chuyển biến trong phân bổ nguồn lực, mở rộng cơ sở thu.

Dự thảo tập trung khuyến khích ưu đãi thuế vào các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, lĩnh vực xã hội hóa, khoa học công nghệ, môi trường, liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đầu tư tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, việc sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó phát huy vai trò, hiệu quả của chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển.

Về mức thuế suất ưu đãi và thời gian áp dụng ưu đãi, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm đối với dự án đầu tư mới tại khu kinh tế nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Để đáp ứng các yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn, giao Chính phủ việc xác định ưu đãi thuế cho trường hợp vị trí thực hiện dự án nằm trên cả địa bàn được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi thuế.

Đáng chú ý, dự thảo lần này bổ sung quy định áp dụng thuế suất ưu đãi 15% đối với thu nhập của các cơ quan báo chí từ các hoạt động báo chí khác ngoài báo in. Riêng báo in tiếp tục áp dụng mức 10% như quy định hiện hành.

Mức thuế suất ưu đãi 17% trong 10 năm được bổ sung quy định áp dụng đối với các trường hợp: Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; dự án đầu tư tại khu kinh tế nhưng không nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, dự thảo cũng bổ sung thêm quy định về áp dụng thuế suất ưu đãi cho các dự án thuộc đối tượng ưu đãi đặc biệt đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020. Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi đối với một số trường hợp cho phù hợp với thực tiễn.

Các trường hợp được Bộ Tài chính quy định bao gồm: Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ để khắc phục các bất cập, vướng mắc từ thực tiễn thực hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua.

Anh My