Tài chính

Ngân hàng Bản Việt sạch nợ xấu tại VAMC

20:53 | 28/06/2020

Chia sẻ

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, Ngân hàng Bản Việt thông báo đã tất toán toàn bộ nợ xấu với VAMC. Đồng thời, ngân hàng đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 27% trong năm nay, tương đương đạt 200 tỉ đồng.

Ngày 26/6, Ngân hàng Bản Việt đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên với nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua như báo cáo kết quả kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh 2020 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Ban điều hành (BĐH)...

Năm 2020, Ngân hàng Bản Việt xác định là một năm không dễ dàng do những ảnh hưởng của COVID-19, vì vậy định hướng kinh doanh 2020 được đưa ra bám sát tình hình thực tế với sự thận trọng nhất định, để đạt được sự tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định, bền vững, và tạo đà phát triển trong giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển 2020 - 2022.

Trên quan điểm đó, năm 2020, ngân hàng tiếp tục đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng với qui mô tăng trưởng không nóng mà tập trung vào hiệu quả, bền vững; quản lí chặt hoạt động cấp tín dụng và nợ xấu trong bối cảnh mới; đặc biệt phát triển nhanh ngân hàng số để có những dấu ấn đột phá trên thị trường.

Dựa trên những chia sẻ về định hướng kinh doanh 2020, các cổ đông ngân hàng đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 với lợi nhuận trước thuế tăng 27% (năm 2019, lợi nhuận trước thuế Vietcapital Bank đạt 158 tỉ đồng, với mục tiêu tăng 27% thì lợi nhuận năm nay sẽ vào khoảng 200 tỉ đồng). Tổng tài sản dự kiến tăng 16%, tổng huy động vốn và dư nợ cấp tín dụng đều tăng 17%. 

Trong 5 tháng đầu năm, ngân hàng cho biết đã sạch nợ xấu tại VAMC, tiếp tục là ngân hàng tiến nhanh trên lộ trình phát triển ngân hàng số với việc mở rộng nhanh hợp tác với các công ty fintech, cung cấp những tiện ích tiên phong trên thị trường đến khách hàng.

Đại hội cũng đã bầu ban lãnh đạo nhiệm kì mới. Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kì 2020- 2025 gồm ông Lê Anh Tài, bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Ngô Quang Trung, ông Vương Công Đức, ông Nguyễn Nhất Nam.

Ban Kiểm soát gồm bà Phan Thị Hồng Lan và ông Lê Hoàng Nam.

Quốc Thụy