Tài chính

ĐHĐCĐ Nam A Bank: Tăng vốn lên 7.000 tỉ đồng, niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong năm nay

11:45 | 28/06/2020

Chia sẻ

Năm 2020, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỉ đồng. Đồng thời ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỉ đồng và niêm yết cổ phiếu tại HOSE trong năm nay.
ĐHĐCĐ Nam A Bank: Tăng vốn lên 7.000 tỉ đồng, niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong năm nay - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Nam A Bank năm 2020. (Ảnh: Nam A Bank).

Ngày 27/6/2020, Nam A Bank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. Tại đây, cổ đông ngân hàng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỉ đồng. Mức lợi nhuận này được tính toán trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt được mức kế hoạch đề ra và bảo các tỉ lệ an toàn theo qui định hiện hành, điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định.

Đến cuối năm 2020, ngân hàng dự kiến tổng tài sản đạt 116.000 tỉ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 82.000 tỉ đồng, tăng 21% so với năm 2019 và đảm bảo tỉ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo qui định của NHNN. Huy động ở mức 92.000 tỉ đồng, tăng 22%. Kiểm soát tỉ lệ nợ xấu theo qui định NHNN

Tại đại hội, cổ đông ngân hàng cũng thống nhất mức chia cổ tức năm 2019 là 14,65% bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu hỗ trợ cho kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Đối với kế hoạch tăng vốn điều lệ, cổ đông Nam A Bank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỉ đồng trong năm 2020 thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo ban lãnh đạo ngân hàng, tăng vốn là một trong những giải pháp tối ưu để ngân hàng tăng cường tiềm lực tài chính, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, các cổ đông Nam A Bank cũng tán thành việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh mở rộng qui mô hoạt động, thông qua việc mở thêm 5 chi nhánh mới trong năm 2020

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua nhiều quyết sách quan trọng về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị Ngân hàng, chiến lược nhân sự, kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ bằng việc đẩy mạnh "số hóa" ngân hàng trong mọi lĩnh vực hoạt động….

Năm 2019, hoạt động Nam A Bank đạt nhiều kết quả tích cực với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 925 tỉ đồng, đạt 116% so với kế hoạch. Tổng tài sản ở mức 94.687 tỉ đồng, đạt 110% so với kế hoạch; trong đó dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 113% kế hoạch, nợ xấu kiểm soát tốt…

Trong năm 2019, Nam A Bank cũng triển khai thành công Thông tư 41 (Basel II) và hoàn tất mở mới 35 điểm giao dịch.

Quốc Thụy