Tài chính

ĐHĐCĐ NCB 2020: Sẽ tăng vốn lên 7.000 tỉ đồng trong năm nay

08:11 | 27/06/2020

Chia sẻ

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, các cổ đông NCB đã tán thành phương án tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỉ đồng trong năm nay thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, cổ đông hiện hữu.
ĐHCĐ NCB 2020: Sẽ tăng vốn lên 7.000 tỉ đồng trong năm nay - Ảnh 1.

Ngày 26/6, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020. 

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua báo cáo quan trọng như: Báo cáo tổng kết nhiệm kì 2015 -2020 và định hướng hoạt động nhiệm kì 2020-2025 của HĐQT; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kì 2015 -2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2020-2025 của Ban Kiểm soát; Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020,...

Theo đó, ĐHĐCĐ NCB thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 với mục tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh dự kiến là 150 tỉ đồng. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên xấp xỉ 84.500 tỉ đồng. Đồng thời, NCB lên kế hoạch tiếp tục kiểm soát tỉ lệ nợ xấu dưới 3%, ngưỡng đảm bảo an toàn do NHNN qui định.

Trong năm 2020, NCB xác định kế hoạch hoạt động kinh doanh với các mục tiêu chính gồm: Tập trung tối đa nguồn lực triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu; Phát triển kinh doanh; Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động; Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ, xử lí nợ xấu; Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ; Triển khai và đáp ứng Basel II ngay khi được tăng vốn; Đầu tư phát triển công nghệ, ngân hàng số…

Cũng tại đại hội, cổ đông ngân hàng tán thành phương án tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỉ đồng lên 7.000 tỉ đồng trong năm 2020 thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, cổ đông hiện hữu. 

Theo ban lãnh đạo NCB, việc tăng vốn điều lệ sẽ quyết định mức độ thành công trong việc mở rộng qui mô hoạt động và làm tăng mức độ an toàn của ngân hàng, góp phần thực hiện các mục tiêu theo chiến lược kinh doanh. Bên cạnh đó, NCB sẽ tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2028 đã được NHNN phê duyệt.

Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu để bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kì 2020 - 2025. Theo đó, thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Vũ Mạnh Tiến, bà Trần Hải Anh, ông Phạm Thế Hiệp, ông Nguyễn Văn Hảo, ông Bùi Đức Long, ông Tamaki Kido. Thành viên Ban Kiểm soát gồm: Bà Trần Thị Hà Giang, bà Vũ Kim Phượng, bà Trần Thị Minh Huệ.

Quốc Thụy