|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp khoáng sản đã vượt 153% mục tiêu lợi nhuận năm

08:32 | 29/07/2021
Chia sẻ
Lãi trước thuế Tổng công ty Khoáng sản TKV 6 tháng đầu năm tăng lên 552 tỷ đồng, vượt mục tiêu năm 153% nhờ đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm như đồng tấm, vàng, bạc, phôi thép, kẽm thỏi khi giá bán của chúng tăng.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV (Mã: KSV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 175% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.271 tỷ đồng.

Tổng chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 181 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước nên kết thúc quý II, lợi nhuận sau thuế của TKV tăng 14 lần, từ 22 tỷ đồng lên 392 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp trong quý được cải thiện lên 25,2%.

TKV vượt lãi mục tiêu năm 153% trong 6 tháng nhờ đẩy mạnh tiêu thụ đồng tấm, vàng - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của TKV.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TKV đạt 3.751 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 552 tỷ đồng, tăng 1.100%.

Năm 2021, TKV đặt mục tiêu doanh thu 8.602 tỷ đồng, LNTT 218 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 44% mục tiêu doanh thu và vượt kế hoạch LNTT năm 153%.

Theo TKV, lợi nhuận sau thuế toàn tổng công ty trong 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ do tổng công ty đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chính (đồng tấm, vàng, bạc, phôi thép, kẽm thỏi) khi giá bán của chúng tăng. Vì vậy, sản lượng tiêu thụ của một số sản phẩm như đồng tấm, bạc, tinh quặng Manhetit, phôi thép đều tăng.

Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của TKV tăng khoảng 15% so với đầu năm lên 9.860 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho là 2.263 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm, chiếm gần 1/4 tổng tài sản. Tài sản dở dang dài hạn là 2.642 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Tổng nợ vay của TKV là 3.675 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ vay trên tài sản tính ở thời điểm cuối quý II là 0,37 lần. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,33 lần. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ở mức khoảng 8,8 lần trong quý II.

Tường Vy