Tài chính

Một doanh nghiệp chi 800 tỉ đồng mua trái phiếu của ABBank

07:44 | 16/10/2019

Chia sẻ

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm với kì hạn 3 năm.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thông báo kết quả phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ.

Cụ thể, ABBank đã huy động thành công 800 tỉ đồng trái phiếu không chuyển đổi có kì hạn 3 năm và không có tài bảo đảm. Lô trái phiếu này được phát hành dưới hình thức ghi sổ với lãi suất thực tế 6,5%/năm.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước đã ôm trọn 800 tỉ đồng trái phiếu nói trên vào 7/10/2019. Đơn vị tư vấn phát hành và lưu kí trái phiếu là CTCP chứng khoán An Bình.

Tiền lãi trái phiếu được trả theo định kì hàng năm, một năm/lần. Nếu ngày trả lãi trùng vào ngày nghỉ thì tiền lãi sẽ được chuyển trả vào ngày làm việc tiếp theo.

Tiền gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày ABBank mua lại trái phiếu. Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ thì tiền gốc sẽ được chuyển trả vào ngày làm việc tiếp theo.

Trước đó, vào tháng 8, ngân hàng đã phát hành thành công 200 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm với lãi suất cố định 6,5%/năm.

TH