|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Một công ty bảo hiểm mua bán cổ phiếu lãi gấp 20 lần cùng kỳ

09:15 | 23/10/2021
Chia sẻ
Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh cổ phiếu của PVI đã thu về 58,2 tỷ đồng, cao gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước.
Một công ty bảo hiểm mua bán cổ phiếu lãi gấp 20 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Trụ sở của PVI. (Ảnh: Lê Huy).

CTCP PVI vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 344 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PVI đã tăng hơn gấp rưỡi lên 320 tỷ đồng. Điều này nhờ doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 5% lên 1.228 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí kinh doanh đã lại giảm 5,8% xuống 908 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư tài chính cũng ghi nhận sự khởi sắc từ việc đầu tư chứng khoán. Trong đó, riêng mảng đầu tư trái phiếu đã đem về cho công ty 41,7 tỷ đồng tiền lãi, gấp 3,2 lần cùng kỳ; mảng kinh doanh cổ phiếu lãi trên 32,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không có lãi.

Nếu xét cả 9 tháng đầu năm, lãi từ đầu tư trái phiếu và kinh doanh cổ phiếu của PVI thậm chí lần lượt gấp đôi (67,6 tỷ đồng) và gấp 20 lần (58,2 tỷ đồng) cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh khác cũng đã thoát lỗ, tuy nhiên cũng chỉ đóng góp vài trăm triệu đồng trong tổng thu nhập chung.

Một công ty bảo hiểm mua bán cổ phiếu lãi gấp 20 lần cùng kỳ - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh quý III/2021 của PVI. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của PVI tăng nhẹ 1,8% so với đầu năm lên mức 22.678 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng mạnh gần 19% lên 8.825 tỷ đồng; trong khi đầu tư dài hạn giảm hơn 13% xuống 2.143 tỷ đồng. PVI chủ yếu đã tập trung danh mục đầu tư vào trái phiếu trong kỳ.

Một công ty bảo hiểm mua bán cổ phiếu lãi gấp 20 lần cùng kỳ - Ảnh 3.

(Nguồn: Báo cáo tài chính của PVI).

Một công ty bảo hiểm mua bán cổ phiếu lãi gấp 20 lần cùng kỳ - Ảnh 4.

Một số chỉ tiêu tài chính của PVI. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

Lê Huy