Doanh nghiệp

Masan Resources sắp phát hành 10 triệu trái phiếu, huy động 1.000 tỷ đồng

12:33 | 28/09/2018

Chia sẻ

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để hợp tác kinh doanh giữa CTCP Tài nguyên Masan và Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.
masan resources sap phat hanh 10 trieu trai phieu huy dong 1000 ty dong Masan Resources lợi gì từ thương vụ 29 triệu USD sở hữu 100% vốn tại Vonfram Núi Pháo?

Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để hợp tác kinh doanh giữa CTCP Tài nguyên Masan và Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý III/2018, chia làm một hoặc nhiều đợt và khối lượng cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc Tổ chức phát hành quyết định. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành theo từng đợt và lãi được thanh toán 6 tháng/lần hoặc vào ngày thanh toán khoản nợ gốc như trên.

Lãi suất cố định 9,8%/năm trong năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Đối với 6 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tính lãi thứ nhất cho đến ngày đáo hạn, lãi suất thả nổi bằng tổng 3,2% và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền (kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau) hoặc tương đương do Ngân hàng công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 1).

Ngoài ra, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Núi Pháo cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ chức phát hành. Công ty TNHH Tầm nhìn Masan sử dụng một số cổ phần thuộc sở hữu của mình trong Masan Resources để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ chức phát hành theo trái phiếu.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Masan Resources.

masan resources sap phat hanh 10 trieu trai phieu huy dong 1000 ty dong
Diễn biến cổ phiếu MSR trong 3 tháng qua. (Nguồn: VNDirect)

Xem thêm

Nhật Huyền