Doanh nghiệp

Lợi nhuận Văn Phú - Invest tăng 33% nhờ bán căn hộ hạng sang, phải thu khách hàng gần 2.400 tỉ đồng

07:17 | 01/08/2020

Chia sẻ

Ngoài nguyên nhân giá vốn hàng bán giảm mạnh, VPI cho biết các khoản thu từ loạt dự án bất động sản phân khúc cao cấp và hạng sang đã đẩy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng trưởng trong kì.
Lãi ròng Văn Phú - Invest tăng trưởng 33% nhờ bán căn hộ hạng sang, phải thu khách hàng gần 2.400 tỉ đồng - Ảnh 1.

Dự án The Terra An Hưng. (Nguồn: VPI)

Theo BCTC hợp nhất quí II/2020 CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã: VPI) vừa công bố, doanh thu thuần trong kì đạt 469 tỉ đồng, tương đương với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm 17% kéo lợi nhuận gộp tăng 68% lên 161 tỉ đồng.

Trong kì, các khoản chi phí gồm chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kì khiến tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (LNST) thu hẹp so với tăng trưởng lãi gộp. Theo đó, VPI báo lãi sau thuế 26,2 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kì.

Theo VPI, việc ghi nhận doanh thu từ các dự án The Terra An Hưng - Hào Nam, Oakwood Residence Hồ Tây, The Grandeur Palace Giảng Võ là nguyên nhân LNST quí II tăng trưởng. Đây là các dự án bất động sản thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang của VPI.

6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 549 tỉ đồng, tăng 16,5% so với nửa đầu năm 2019. LNST đạt 28,5 tỉ đồng, tăng 38%.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cải thiện rõ rệt từ âm 707 tỉ đồng trong 6 tháng năm 2019 lên dương 421 tỉ đồng 6 tháng đầu năm 2020. Nguyên nhân chính đến từ khoản phải trả trong kì tăng lên 872 tỉ đồng trong khi cùng kì năm ngoái âm 450 tỉ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản VPI tăng 3,2% lên 9.256 tỉ đồng. Trong cơ cấu tài sản công ty, chiếm phần lớn là các khoản phải thu (52%),  hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn (25%).

Chi tiết hơn, phải thu ngắn hạn của khách hàng trong kì tăng 6,4% lên 2.369 tỉ đồng; phải thu ngắn hạn và dài hạn lần lượt 575 tỉ đồng và 1.184 tỉ đồng. 

Ghi nhận giá trị lớn nhất trong các khoản phải thu là 1.127 tỉ đồng ứng vốn đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án BT đoạn tuyến kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa (Quốc lộ 1).

Tồn kho VPI tập trung nhiều nhất tại dự án Grandeur Palace Giảng Võ (1.049 tỉ đồng), ngoài ra dự án Terra An Hưng (782 tỉ đồng), Terra Hào Nam (48 tỉ đồng) cùng dự án căn hộ khách sạn Hồ Tây (48 tỉ đồng).

Tổng nợ phải trả tính đến cuối quí II là 6.559 tỉ đồng, tăng 4,4%. Tuy nhiên nợ vay tài chính ngắn và dài hạn giảm 11% so với đầu năm còn 3.788 tỉ đồng.

Thu Thủy