Doanh nghiệp

Lợi nhuận Sonadezi Châu Đức tăng 54% trong quí III

19:19 | 17/10/2019

Chia sẻ

Quí III, Sonadezi Châu Đức có doanh thu hoạt động tài chính 5,7 tỉ đồng, tăng đến 90% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng tăng đến 54% so với cùng kì, đạt 65,8 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất  quí III mà CTCP Sonadezi Châu Đức (mã: SZC) vừa công bố, doanh thu thuần của đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại địa bàn tỉnh Bà rịa Vũng Tàu đạt 174,5 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kì năm 2018.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 5,7 tỉ đồng, tăng đến 90% so với cùng kì năm trước. Trong đó lãi tiền gửi chiếm phần lớn, đến 3,9 tỉ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quí này cũng tăng đến 54% so với cùng kì, đạt 65,8 tỉ đồng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Sonadezi tiếp tục tăng 430 tỉ đồng so với hồi đầu năm, lên mức 3.010 tỉ đồng; riêng giá trị tài sản dở dang dài hạn đạt gần 1.960 tỉ đồng, tăng so với mức 1.730 tỉ đồng hồi đầu năm, chủ yếu trong đó là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án: 

Khu công nghiệp, Khu đô thị Châu Đức (chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 1.088,6 tỉ đồng; chi phí chuẩn bị đầu tư, tư vấn, xây dựng 762,8 tỉ đồng); dự án Golf Châu Đức (chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 99,4 tỉ đồng)…

szn

Nguồn: BCTC hợp nhất Sonadezi Châu Đức

Hết quí III, công ty có khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh so với đầu năm, tăng từ 69,8 tỉ đồng lên 134 tỉ đồng. Trong đó, chủ yếu do sự tăng lên của khoản trả trước cho người bán ngắn hạn (tăng từ 13,4 tỉ đồng lên 56,4 tỉ đồng) và phải thu ngắn hạn của khách hàng (tăng từ 54,8 tỉ đồng lên 78,4 tỉ đồng).

N. Lê