|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận quý I của Biwase đi ngang, biên lợi nhuận đạt hơn 47%

11:42 | 27/04/2022
Chia sẻ
Doanh thu quý I/2022 của Biwase tăng 8,5%, lợi nhuận đạt hơn 176 tỷ đồng, không thay đổi nhiều sao với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase - Mã: BWE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2021. Doanh thu quý này đạt 733 tỷ đồng, tăng 8,5 % so với quý I/2021. Lợi nhuận gộp đạt 348 tỷ đồng, tăng 13%. Biên lợi nhuận gộp vẫn được duy trì ở mức cao là 47,3%. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 38% còn 14,2 tỷ đồng chủ yếu do cổ tức, lợi nhuận được chia giảm. Chi phí tài chính phát sinh trong kỳ là hơn 38 tỷ đồng trong khi kỳ trước Biwase lại thu được 3,8 tỷ đồng. Nguyên nhân do kỳ trước có khoản hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư giá trị 30 tỷ đồng. 

Mặc dù doanh nghiệp đã cố gắng tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý song lợi nhuận sau thuế kỳ này chỉ đạt 176,4 tỷ đồng, thấp hơn 1,4 tỷ đồng so với kỳ trước. 

Năm nay, Biwase mục tiêu đạt trên 3.850 tỷ đồng doanh thu và trên 750 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả quý I như trên, doanh nghiệp đạt 19% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Doanh nghiệp cho biết trong năm nay sẽ mở rộng phạm phi cấp nước ở nhiều khu vực có tiềm năng tại Bình Phước. Đồng thời, với việc triển khai các dự án có quy mô lớn tại Bình Dương như hợp tác phát triển thành phố mới Bình Dương giữa Becamex IDC với đối tác Singapore, dự án đầu tư của Tập đoàn LEGO… sẽ tạo cơ hội cho Biwase phát triển dịch vụ của mình. 

Về tình hình tài chính, tổng tài sản thời điểm 31/3 là 9.062 tỷ đồng, trong đó khoản mục lớn nhất là chi phí xây dựng cơ bản dở dang với giá trị 1.149 tỷ đồng. Khoản mục này gồm quyền sử dụng đất và chi phí xây dựng cơ bản của các dự án mà doanh nghiệp đang triển khai.

 Nguồn: BCTC quý I BWE. 

Tổng giá trị đầu tư góp vốn và các công ty liên kết và công ty khác trong lĩnh vực như cấp nước, đầu tư phát triển khu công nghiệp, bất động sản là 967 tỷ đồng. 

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ là 5.094 tỷ đồng, chiếm 56%. Tổng giá trị khoản vay dài hạn và ngắn là 3.546 tỷ đồng, chủ yếu vay từ các ngân hàng. Vốn chủ sở hữu là 3.967 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là 621 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng trích lập quỹ đầu tư phát triển gần 897 tỷ đồng. 

Kết thúc phiên giao dịch 26/4, giá cổ phiếu BWE là 54.300 đồng/cp. 

T.Đan

Nền kinh tế trong sự đứt gãy dòng tiền [Bài 1]: Mây mù bao phủ nền kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam vừa có năm tăng trưởng cao nhất trong vòng 20 năm qua, lạm phát vẫn được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định, tuy nhiên, dưới góc nhìn của những “người trong cuộc”, kinh tế đang đứng trước những thách thức chưa từng có.