|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi quý I của Cao su Đà Nẵng đạt 66 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp thu hẹp

07:48 | 27/04/2022
Chia sẻ
Kết thúc quý I doanh nghiệp đã đạt 29% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Cao su Đà Nẵng (Mã: DRC) vừa công bố BCTC quý I/2022. Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.284 tỷ đồng, tăng 40,6% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 65,8 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Giá vốn bán hàng tăng 45%, đạt 1.083 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp đạt 200 tỷ đồng, tăng 20%. Biên lợi nhuận giảm từ 18,2% xuống còn 15,5%. 

Trong kỳ, doanh thu, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ này tăng 38%, đạt 91 tỷ đồng. 

Năm 2022, Cao su Đà Nẵng đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.428 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I doanh nghiệp đã đạt 29% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Năm nay, doanh nghiệp nhận định giá cả nguyên vật liệu như cao su thiên nhiên, than đen, hóa chất ...đồng loạt tăng giá và ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ukraine cũng sẽ tác động phần nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp đã đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay giảm 12% so với năm ngoái. 

Quy mô tài sản cuối kỳ của doanh nghiệp là 3.354 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng 43%. Đầu tư tài chính ngắn hạn cuối kỳ đạt 465 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu kỳ, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng. 

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả là 1.514 tỷ đồng, chiếm 45% nguồn vốn. Hơn một nửa số nợ là vay ngắn hạn, còn phải trả người bán ngắn hạn là hơn 402 tỷ đồng. Tổng giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 1.839 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư phát triển là 323 tỷ đồng và lãi lũy kế là 307 tỷ đồng. 

T.Đan