|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hồi sinh ngoạn mục, Đạm Hà Bắc lãi sau thuế kỷ lục 869 tỷ đồng quý I

17:44 | 26/04/2022
Chia sẻ
Đạm Hà Bắc đạt lãi sau thuế 869 tỷ đồng, trong khi lỗ kỳ trước là 249 tỷ đồng nhờ hưởng lợi từ tăng giá Urê, NH3 trong nước và thế giới.

Theo BCTC quý I/2022 của CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc - Mã: DHB), doanh thu thuần đạt 1.946 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 11,8% chỉ còn 857 tỷ đồng kỳ này. Do đó, lợi nhuận gộp kỳ này của doanh nghiệp đạt mức cao kỷ lục, đạt 1.088 tỷ đồng, gấp 48,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt cao nhất 56% trong khi kỳ trước chỉ đạt 2,2%. 

Doanh thu tài chính kỳ này là 30 tỷ đồng, gấp gần 10 lần so với quý I/2021. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi không đáng kể. 

Lợi nhuận sau thuế là 869 tỷ đồng, trong khi kỳ trước là lỗ 249 tỷ đồng. EPS kỳ này đạt 3.193 đồng.

Nguồn: BCTC các quý của Đạm Hà Bắc. 

Doanh nghiệp cho biết, giá bán và doanh thu bán hàng tăng trưởng mạnh do diễn biến thị trường thuận lợi, giá Urê, NH3 trong nước và thế giới đều trong xu thế tăng cao so với cùng kỳ. 

Năm 2022, doanh nghiệp mục tiêu đạt 4.498 tỷ đồng doanh thu và 8,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, kết thúc quý I, doanh nghiệp đạt 43% kế hoạch doanh thu và đạt gấp gần 99 lần kế hoạch lợi nhuận năm. 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh kỳ này là 1.369 tỷ đồng, trong khi quý I/2021 chỉ 220 tỷ đồng.  

Tổng quy mô tài sản doanh nghiệp thời điểm 31/3/2022 là 7.659 tỷ đồng, 65% là tài sản cố định. Tiền và tương đương tiền tăng 42% so với đầu kỳ, đạt 428 tỷ đồng. 

Đến cuối kỳ, doanh nghiệp đang bị âm vốn chủ sở hữu và dùng toàn bộ nợ để tài trợ cho nguồn vốn. Nợ phải trả là 8.815 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu kỳ. Tổng nợ vay ngắn và dài hạn là 4.710 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác là 3.562 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cuối kỳ là âm 1.155 tỷ đồng. Lỗ nặng từ năm 2015, đến thời điểm 31/3/2022 lỗ lũy kế của Đạm Hà Bắc là 3.878 tỷ đồng. 

T.Đan