|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận Đạm Phú Mỹ năm 2020 có thể tăng thêm 34%

18:27 | 02/07/2021
Chia sẻ
Theo kết quả kiểm toán nhà nước, lợi nhuận sau thuế của Đạm Phú Mỹ là 941 tỷ đồng, tăng 34% so với kết quả kiểm toán độc lập do sự chênh lệch của một số chi phí và thu nhập khác.
Đạm Phú Mỹ có thể nộp thêm hơn 31 tỷ đồng tiền thuế cho năm 2020 do lệch số liệu với kiểm toán nhà nước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Minh Hằng.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM) vừa công bố kết luận của kiểm toán nhà nước cho báo cáo tài chính năm 2020.

Cụ thể, theo báo cáo hợp nhất sau kiểm toán độc lập năm 2020 của Đạm Phú Mỹ đã công bố, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt là 8.040 tỷ, 848 tỷ và 702 tỷ đồng.

Trong khi, theo kết quả kiểm toán nhà nước, các chỉ tiêu này lần lượt là 8.203 tỷ đồng, 1.117 tỷ đồng và 941 tỷ đồng, tương ứng tăng 2%, và tăng 34% so với kết quả kiểm toán độc lập.

Theo giải thích, sự chênh lệch đến từ chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể rà soát lại trước khi thực hiện giảm 83 tỷ đồng so với dự toán làm giảm giá vốn tương ứng. Chi phí bán hàng giảm 23 tỷ đồng do phân bố lại chi phí vận chuyển đối với lượng hàng tồn kho cuối kỳ.

Bên cạnh đó, phần thu nhập khác của Đạm Phú Mỹ tăng 91 tỷ đồng do ghi nhận bổ sung bảo hiểm sự cố gián đoạn kinh doanh.

Thêm vào đó, chi phí các năm trước được điều chỉnh giảm: bao gồm điều chỉnh nguyên giá tài sản tạm tính hình thành từ dự án NH3-NPK dẫn đến giảm tương ứng chi phí khấu hao là 49 tỷ đồng.

Ngoài ra, phần chi phí đã ghi nhận của kho Đà Nẵng được được điều chỉnh giảm 10 tỷ đồng do thay đổi phương án hợp tác kinh doanh.

Do đó, kiểm toán nhà nước yêu cầu Đạm Phú Mỹ "rà soát lại một số nghiệp vụ trong công tác tài chính - kế toán để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ này trong niên độ kế toán, cụ thể  là điều chỉnh trên sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2020".

Song song đó, Đạm Phú Mỹ được yêu cầu nộp bổ sung các khoản thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tăng thêm là 29,3 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng tăng thêm là 181,7 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân tăng thêm là 1,7 tỷ đồng.

Đạm Phú Mỹ cho biết, tổng công ty sẽ thực hiện điều chỉnh các bút toán vào báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 theo kết luận của kiểm toán nhà nước.

Minh Hằng

Khối ngoại bán ròng gần 1.690 tỷ đồng tuần VN-Index mất hơn 34 điểm, tâm điểm HPG, VIC, MWG
Trong tuần 18 – 22/9, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cả 5 phiên liên tiếp với giá trị 1.640 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, HPG, VIC và MWG là 3 cổ phiếu dẫn đầu nhóm bán ròng với giá trị lần lượt 578 tỷ đồng, 311 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.