Doanh nghiệp

[Live] ĐHĐCĐ Chứng khoán Bản Việt: Muốn nới room lên 100%, quý I lãi trên 400 tỷ đồng

07:51 | 16/04/2018

Chia sẻ

Chứng khoán Bản Việt đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.715 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017. Trong đó, mảng ngân hàng đầu tư tăng gần 80% lên 458 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 1.011 tỷ đồng, tăng 26%.

live dhdcd chung khoan ban viet muon noi room len 100 quy i lai tren 400 ty dong Chứng khoán Bản Việt đặt kế hoạch lợi nhuận 2018 tăng 26%, đẩy mạnh mảng ngân hàng đầu tư
live dhdcd chung khoan ban viet muon noi room len 100 quy i lai tren 400 ty dong Chuyển nhượng hơn 36% vốn, Quỹ VietCapital không còn là công ty con của Chứng khoán Bản Việt

Kế hoạch lãi trên 1.000 tỷ đồng, nới room lên 100%

Chiều nay (16/4), đại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của CTCP Chứng khoán Bản Việt - VCSC (Mã: VCI), HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2018 với doanh thu thuần 1.715 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017. Trong đó, mảng ngân hàng đầu tư tăng gần 80% lên 458 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.011 tỷ đồng, tăng 26%. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2018 dự kiến 15%.

Tại đại hội, HĐQT VCSC đã trình bổ sung việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100% nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông của công ty. Đồng thời, ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

live dhdcd chung khoan ban viet muon noi room len 100 quy i lai tren 400 ty dong
ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Chứng khoán Bản Việt. (Ảnh: Minh Anh).

Tăng vốn lên 1.630 tỷ đồng

HĐQT VCSC cũng trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ lên 1.630 tỷ đồng. VCSC dự kiến chào bán toàn bộ cổ phiếu quỹ mà Công ty đã mua lại từ nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP năm 2017 cho các cán bộ công nhân viên đủ điều kiện với giá bán 20.000 đồng/cp.

Ngoài ra, Chứng khoán Bản Việt có kế hoạch phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP cho các cán bộ nhân viên đủ điều kiện với giá 20.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2018.

Công ty cũng phát hành 42 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3,5 trong năm 2018. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018 hoặc BCTC gần nhất tại thời điểm phát hành. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho cán bộ công nhân viên dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.

Bà Nguyễn Thanh Phượng sẽ không nhận thù lao của HĐQT

Tại đại hội lần này, HĐQT VCSC đề xuất cổ đông thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc 2018.

Theo đó, bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bản Việt và các thành viên khác sẽ không nhận thù lao 2018.

Tổng mức thù lao cho Ban kiểm soát là 180 triệu đồng/năm và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 là 8%/phần lợi nhuận thực tế vượt 680 tỷ đồng.

THẢO LUẬN:

Kết quả kinh doanh quý I của VSSC?

Dự kiến quý I đạt 404 tỷ lợi nhuận trước thuế.

Công ty có kết hoạch phát hành trái phiếu như năm 2017?

Năm nay tiếp tục duy trì lượng trái phiếu như năm 2017 và tăng thêm khoảng 700 tỷ trái phiếu.

Xu hướng Banking Investment?

VCSC đang thực hiện các hợp đồng có giá trị lớn với giá trị giao dịch trên 40.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực ngân hàng, hàng tiêu dùng, thủy sản, bất động sản.

Lợi nhuận mảng tư vấn IPO trong năm 2018?

VCSC đã ký các hợp đồng với giá trị 50.000 tỷ đồng, phấn đấu trong năm 2018 hoàn thành 30-40% giá trị hợp đồng trong số đó 60% trong khoản này.

Nếu VN-Index đạt trên 1.000 điểm thì lợi nhuận sau thuế trên 1.000 tỷ đồng. Nếu VN-index rơi xuống 800 điểm thì khoảng trên 800 tỷ đồng. Rớt xuống 500 điểm thì mảng IPO hầu như không có doanh thu, công ty sẽ chỉ thu được từ doanh thu MA.

Công ty có kế hoạch về margin trong năm nay?

VCSC không cạnh tranh về mảng margin. Đa phần những cố phiếu mang tính đầu cơ khá cao, chúng tôi sẽ áp dụng mức margin thấp. Chúng tôi chỉ tập trung vào những cổ phiếu tốt.

Vì sao doanh thu môi giới 2018 giảm so với 2017?

Thực ra doanh thu không giảm, do thị phần không giảm. Từ đầu năm đến nay, doanh thu mô giới khá tốt.

Thị phần chứng khoán phái sinh rất thấp, công ty có định hướng gì?

Hiện lượng khách hàng tập trung tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài. Thị trường phát sinh gần như xuất phát từ nhà đầu tư cá nhân. Hoạt động này phức tạp, không hề đơn giản. Mục đích là để bảo vệ, phòng ngừa rủi ro hơn là đầu cơ.

Thị phần mô giới nhà đầu tư nước ngoài?

Hiện nay, khoảng 24%.

Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

ĐỌC NHIỀU NHẤT
CHỌN