Tài chính

LienVietPostBank thông qua phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

11:01 | 24/10/2017

Chia sẻ

Bằng phương thức xin ý kiến bằng văn bản của cổ đông, LienVietPostBank đã chính thức thông qua phân phối 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với tỷ lệ tán thành chiếm 61,2% tổng số phiếu biểu quyết.
lienvietpostbank thong qua phat hanh 2000 ty dong trai phieu chuyen doi
LienVietPostBank chính thức thông qua phương án phân phối 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông với nội dung chính thức thông qua phương thức phân phối 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi năm 2017.

Đồng thời, Đại hội cổ đông cũng uỷ quyền cho Hội đồng quản trị soạn thảo, quyết định nội dung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan nhà nước chấp thuận phương án phân phối của ngân hàng.

Theo nghị quyết này, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng là 63,8%. Trong đó, tỷ lệ tán thành chiếm 61,2% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành tối đa là 20 triệu trái phiếu, tổng giá trị là 2.000 tỷ đồng. Đối tượng chào bán đợt này là cổ đông hiện hữu, nhân viên, các nhà đầu tư khác với số lượng cụ thể như bảng dưới đây.

lienvietpostbank thong qua phat hanh 2000 ty dong trai phieu chuyen doi
Chi tiết kế hoạch phân phối trái phiếu của LienVietPostBank

Trường hợp trái phiếu chuyển đổi còn dư do các đối tượng được chào bán trên không mua hết và/hoặc số lượng trái phiếu được làm tròn (nếu có), HĐQT được ủy quyền quyết định phương pháp phân phối tiếp.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành, kể cả thời gian được gia hạn (nếu có) mà HĐQT vẫn chưa phân phối hết số lượng chào bán, thì số lượng trái phiếu chuyển đổi còn lại coi như chưa phát hành và tổng số lượng phát hành trong đợt chào bán này sẽ được tính giảm theo số lượng thực tế tương ứng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho LienVietPostBank phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng với mục đích đáp ứng nhu cầu vay vốn của các dự án trung và dài hạn, tăng quy mô vốn hoạt động cho ngân hàng.

Giá phát hành bằng với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và không hạn chế chuyển nhượng. Đối tượng chào bán rộng rãi bên ngoài cho các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên cho cổ đông hiện hữu. Sau thời hạn một năm kể từ ngày phát hành, tiền lãi được thanh toán cuối kỳ đối với trái chủ. Tiền gốc của trái phiếu sẽ chuyển đổi bắt buộc sang cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 (một trái phiếu đổi được 10 cổ phiếu).

lienvietpostbank thong qua phat hanh 2000 ty dong trai phieu chuyen doi LienVietPostBank: cho vay tăng mạnh, nợ xấu 9 tháng lên 1,19%

9 tháng đầu năm, cho vay khách hàng của LienVietPostBank tăng đến 19,1% lên 94.867 tỷ đồng, thúc đẩy thu nhập từ lãi thuần tăng ...

Diệp Bình