|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

LienVietPostBank chốt ngày trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15%

15:23 | 07/11/2022
Chia sẻ
LienVietPostBank thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là ngày 18/11/2022, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.

 Ảnh minh hoạ: LienVietPostBank.

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là ngày 18/11/2022, tướng ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 225,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Thời gian thực hiện dự kiến cuối quý IV/2022. 

Ngoài ra, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp). Sau khi hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 20.291 tỷ đồng. 

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn hoạt động cho ngân hàng, đầu tư cho việc mở rộng, phát triển hoạt động của ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.822 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng). Trong đó, thu nhập thuần từ lãi tăng trưởng gần 45% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi khoản vay cơ cấu COVID-19 của khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 8,4% so với đầu năm lên hơn 313.400 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng đến 9,1%, đạt 117.900 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 44%. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 7,4 so với đầu năm, đạt 193.533 tỷ đồng. 

Phương Nga