|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

LienVietPostBank, ABBank được chấp thuận tăng vốn

10:25 | 23/10/2022
Chia sẻ
Hai ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn. ABBank dự kiến tăng vốn lên tối đa 991 tỷ đồng và LienVietPostBank tăng lên 5.255 tỷ đồng.

Ngày 19/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thêm tối đa gần 991 tỷ đồng qua hai phương thức.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ  tức từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021 có thể sử dụng chia cổ tức tối đa là 941 tỷ đồng (tỷ lệ 10%) vàphát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tối đa 50 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ABBank thông qua và Hội đồng quản trị ABBank điều chỉnh theo nghị quyết ngày 28/9.

 Nguồn: ABBank.

Việc phát hành 5 triệu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp dự kiến sẽ được thực hiện trong quý IV/2022, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Nếu thực hiện thành công hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ 9.409 tỷ đồng lên 10.400 tỷ đồng.

Trước đó, NHNN cũng chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.255 tỷ đồng.

Hai hình thức tăng vốn dự kiến là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tối đa là 2.255 tỷ đồng và phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa 3.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ngân hàng thông qua.

Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức dự kiến là hơn 225,5 triệu cổ phiếu và số chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu là300 triệu cổ phiếu với tỷ lệ chào bán dự kiến là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp).

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 20.291 tỷ đồng.

Diệp Bình

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.