|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Liên kết với Ford, Toyota, Honda đem về cho VEAM hơn 1.700 tỷ lợi nhuận quý III

14:57 | 01/11/2022
Chia sẻ
Lợi nhuận quý III của VEAM chủ yếu đến từ khoản lãi 1.726 tỷ đồng từ công ty liên kết với Honda, Ford, Toyota.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM - Mã: VEA) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 1.232 tỷ đồng tăng 55% so với cùng kỳ.

Giá vốn tăng 48% so với cùng kỳ, đạt 1.073 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh hơn tốc độ giá vốn khiến biên lợi nhuận tăng từ 8% lên 13%.

Trong quý, khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết của VEAM tăng 164% so với quý III năm 2021 lên 1.726 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, VEAM có 8 công ty liên doanh, liên kết. Trong đó, tỷ lệ nắm giữ của VEAM tại Công ty Honda Việt Nam là 30%, 20% tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, 25% tại Công ty TNHH Ford Việt Nam.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của tổng công ty đạt 1.919 tỷ đồng, tăng 156% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 1.899 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ VEAM. 

9 tháng đầu năm, VEAM ghi nhận 3.480 tỷ đồng doanh thu, 5.141 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt là 23%, 39% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, tổng công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu là 9.573 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5.137 tỷ đồng. Sau ba quý, doanh nghiệp hoành thành 36% kế hoạch doanh thu, 64% kế hoạch lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của VEAM cuối quý III đạt 30.049 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 77%, khoảng 23.013 tỷ đồng.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 17.691 tỷ đồng cuối tháng 9, chủ yếu là tiền gửi ở các ngân hàng (như Agribank, Vietcombank, BIDV,...) mang lại khoản lãi tiền gửi gần 585 tỷ đồng trong 9 tháng cho VEAM.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ vay chiếm tỷ trọng rất nhỏ, khoảng 216 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cuối quý III là 22.708 tỷ đồng bao gồm 9.211 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lâm Anh

Tại sao chính phủ Mỹ không in thêm tiền để chi tiêu mà lại để mắc cả núi nợ?
Một số người đề xuất chính phủ Mỹ nên in thêm tiền để trả nợ và chi tiêu cho thoải mái. Tuy nhiên, tại sao Mỹ chưa bao giờ viện đến giải pháp này?