Tài chính

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng VietBank mới nhất tháng 7/2018

11:26 | 04/07/2018

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của VietBank nằm ở Top những ngân hàng có lãi suất cao nhất trong hệ thống. Lãi suất các kỳ hạn 6 tháng trở lên đều từ 7,1%/năm trở lên, mức lãi suất cao nhất là 8,3% áp dụng đối với tiết kiệm tích tài kỳ hạn 36 tháng lĩnh lãi hàng năm.
lai suat tien gui tiet kiem ngan hang vietbank moi nhat thang 72018 Lãi suất tiền gửi SCB mới nhất tháng 7/2018
lai suat tien gui tiet kiem ngan hang vietbank moi nhat thang 72018 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Techcombank mới nhất tháng 7/2018

Theo biểu lãi suất ngân hàng đối với tiền gửi tiết kiệm tại ngày 4/7 của Ngân hàng Việt nam Thương Tín (VietBank), lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 1 tháng dành cho khách hàng cá nhân của ngân hàng ở mức 0,3%/năm (kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần) và 0,6%/ năm (kỳ hạn 3 tuần).

lai suat tien gui tiet kiem ngan hang vietbank moi nhat thang 72018
Ngân hàng Việt nam Thương Tín (VietBank)

Các khoản tiết kiệm truyền thống có kỳ hạn 1 tháng - 2 tháng có lãi suất 5,4%/năm; kỳ hạn từ 3 -5 tháng có lãi suất 5,5%/năm.

Bắt đầu từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có sự chênh lệch rõ rệt từ 7,1% trở lên. Cụ thể, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng là 7,1%/năm; 7 tháng là 7,2%/năm; từ 8 tháng - 12 tháng lãi suất tăng dần 0,05%/năm theo mỗi tháng.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng là 7,6%/năm, kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng lãi suất lần lượt là 7,7%; 7,8% và 7,9%/năm

Bảng lãi suất tiết kiệm truyền thống của VietBank

lai suat tien gui tiet kiem ngan hang vietbank moi nhat thang 72018
Nguồn: VietBank

Ngoài ra, VietBank còn một số sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khác như tiết kiệm tích tài, tiết kiệm tích luỹ tương lai, tiết kiệm online,... Trong đó lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng là 8,3%/năm áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm tích tài kỳ hạn 36 tháng lĩnh lãi năm.

Biểu lãi suất các sản phẩm tiết kiệm khác của VietBank

lai suat tien gui tiet kiem ngan hang vietbank moi nhat thang 72018
Nguồn: VietBank

Xem thêm

Trúc Minh