Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 3/2019

18:17 | 19/03/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại VietBank là 8,1%/năm áp dụng với hình thức gửi online kì hạn từ 13 tháng trở lên.
Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 3/2019 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Ảnh: VietBank)

Theo biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) dành cho khách hàng cá nhân kì hạn 1 tháng - 36 tháng dao động từ 5,4% - 8%/năm.

Trong đó, kì hạn 1 tháng và 2 tháng có lãi suất 5,4%/năm; kì hạn từ 3 đến 5 tháng là 5,5%/năm; Lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng là 7,2%/năm; 7 tháng là 7,3%/năm; 8 tháng là 7,4%/năm.

Lãi suất kì hạn từ 9 đến 11 tháng là 7,65%/năm; 12 tháng là 7,8%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 8%/năm áp dụng tại các kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Đặc biệt các kì hạn từ 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang cùng được hưởng mức lãi suất huy động cao nhất là 8%/năm

Bên cạnh đó, tiền gửi có kì hạn 1 tuần và 2 tuần dành cho khách hàng cá nhân có lãi suất huy động ở mức 0,3%/năm; kì hạn 3 tuần là 0,6%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietBank dành cho khách hàng cá nhân tại 19/3/2019

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 3/2019 - Ảnh 2.

Nguồn: Website VietBank

Đối với hình thức tiết kiệm online, lãi suất tiết kiệm tại các kì hạn cao hơn so với gửi tại quầy khoảng 0,1 điểm %.

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 3/2019 - Ảnh 3.

Nguồn: VietBank

Lãi suất ngân hàng bắt đầu Lãi suất ngân hàng bắt đầu 'hạ nhiệt' Lãi suất ngân hàng VIB mới nhất tháng 3/2019Lãi suất ngân hàng VIB mới nhất tháng 3/2019 Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 3/2019 cao nhất là 8,3%Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 3/2019 cao nhất là 8,3%

Trúc Minh