Tài chính

Lãi sau thuế quý I của Tập đoàn Bảo Việt đạt 455 tỉ đồng

17:19 | 27/04/2019

Chia sẻ

Kết thúc quý I, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 10.297 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 455 tỉ đồng, bằng 37% kế hoạch năm.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 với doanh thu hợp nhất của đạt 10.297 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế 455 tỉ đồng, bằng 37,2% kế hoạch năm. Các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 365 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế chiếm 25,9% kế hoạch năm, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Tại 31/3/2019, tổng tài sản công ty mẹ đạt 14.164 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 13.746 tỉ đồng.

Hoạt động quản lí quỹ, chứng khoán ghi nhận doanh thu lần lượt đạt 28 tỉ đồng và 111 tỉ đồng. Cụ thể, ở lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, trong quý I,  doanh thu của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 90 tỉ đồng. 

Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lí quỹ đầu ngành, có mức tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lí, kết quả kinh doanh và đầu tư.

Tổng tài sản quản lí của BVF đạt 55.562 tỉ đồng, tương đương 2,5 tỉ USD, tăng trưởng 16,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2019 đạt 116.561 tỉ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2018.

Riêng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 7.051 tỉ đồng, còn lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ khoảng 3.030 tỉ đồng, tăng 8,9%.


Minh Anh