Doanh nghiệp

Lãi ròng quý I của Thế giới Di động tăng trưởng 29%

12:00 | 27/04/2019

Chia sẻ

Biên lãi gộp toàn công ty được cải thiện nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Lãi ròng quý I của Thế giới Di động tăng trưởng 29% - Ảnh 1.

Ông Trần Kinh Doanh - Tổng giám đốc MWG

Quý I, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã: MWG) đạt doanh thu thuần 25.017 tỉ đồng, tăng trưởng 10%. Biên lãi gộp được cải thiện nhẹ lên 17,7%, tăng 0,3 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính 110 tỉ đồng, tăng 45%; chi phí tài chính 133 tỉ đồng, tăng 16%. Quý đầu tiên của năm 2019, MWG lãi ròng 1.040 tỉ đồng, tăng trưởng 29%.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, MWG thu 11.468 tỉ đồng từ đi vay, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiều ngược lại, tiền trả nợ gốc 8.721 tỉ đồng, tăng 20%.

Tại 31/3, tổng tài sản của MWG đạt 30.402 tỉ đồng, giá trị hàng tồn kho giảm hơn 800 tỉ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả 20.384 tỉ đồng, trong đó vay ngắn hạn tăng 46% lên hơn 8.500 tỉ đồng, nợ dài hạn tăng nhẹ lên 1.288 tỉ đồng.

Đông A