|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Kinh Bắc nói gì về khoản lợi nhuận hơn 2.000 tỷ biến mất sau kiểm toán?

08:25 | 02/09/2022
Chia sẻ
Kinh Bắc cho biết khoản thu nhập đột biến liên quan đến công ty liên kết không biến mất mà sẽ được ghi nhận sau khi đơn vị kiểm toán hoàn thành việc soát xét báo cáo định giá độc lập.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cổ đông, làm rõ nghĩa bản chất, việc soát xét của Công ty Kiểm toán liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN).

Doanh nghiệp cho biết, do giao dịch nêu trên có tính chuyên môn cao, phức tạp, cần nhiều thời gian hơn để đơn vị kiểm toán soát xét nội dung như đã thông tin trước đó. 

"Vì vậy, trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, công ty chưa ghi nhận thu nhập cho giao dịch này từ việc định giá theo giá trị thị trường của tài sản thuần. Việc hoàn tất nghiệp vụ kế toán và ghi nhận thu nhập từ giao dịch trên sẽ được thực hiện ngay sau khi EY hoàn thành soát xét, định giá và ghi nhận vào các báo cáo tài chính hợp nhất trong năm 2022", văn bản nêu rõ.

Kinh Bắc khẳng định, khoản thu nhập này sẽ không được ghi nhận hay biến mất trên báo cáo tài chính mà sẽ được ghi nhận chính xác sau khi công ty kiểm toán hoàn thành việc soát xét báo cáo định giá độc lập.

Trong báo cáo tài chính bán niên soát xét của Kinh Bắc, kiểm toán viên cho biết tập đoàn vẫn trong quá trình làm việc với đơn vị tư vấn định giá chuyên nghiệp để xác định giá trị hợp lý chính thức của khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Do đó, trên báo cáo đã kiểm toán, phần lợi nhuận khác của Kinh Bắc chỉ ghi nhận 14 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập là 2.412 tỷ đồng. Điều này dẫn tới lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 200 tỷ đồng, giảm gần 92% so với con số 2.457 tỷ đồng trên báo cáo công bố trước đó. 

Giải trình về khoản chênh lệch này, doanh nghiệp cho biết, do trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng tự lập, công ty đang thực hiện kế toán ban đầu tạm thời thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng theo chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh và chuẩn mực kế toán số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết và các quy định có liên quan khác. 

“Khoản ghi nhận kế toán ban đầu tạm thời này được công ty ước tính thận trọng dựa trên các báo cáo tư vấn thẩm định độc lập. Theo các báo cáo này, giá trị hợp lý tài sản thuần của CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng ước tính thận trọng là khoảng 4.805.111 triệu đồng”, Kinh Bắc giải trình.

Diễn biến cổ phiếu KBC 6 tháng qua. (Nguồn: TradingView). 

Hà Lê