|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Kinh Bắc muốn chuyển phát hành 70 triệu cổ phần sang 1.200 tỷ đồng trái phiếu

01:14 | 30/08/2016
Chia sẻ
Giá chuyển đổi trái phiếu không thấp hơn 17.000 đồng/cp.

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển 70 triệu cổ phiếu sang phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng mệnh giá.

Trái phiếu chuyển đổi chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư và là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn là 3 năm.

Lãi suất của trái phiếu sẽ xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định để phù hợp với tình hình hoạt động Công ty và thị trường tại thời điểm phát hành. Lãi được trả 12 tháng một lần.

Thời gian phát hành dự kiến quý IV/2016 và giá chuyển đổi sẽ không thấp hơn 17.000 đồng/cp. Đóng cửa phiên 29/8, cổ phiếu KBC ở mức 17.300 đồng/cp.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2016 của KBC đã thông qua việc phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu thay cho phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi từng được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua.

Mức giá phát hành sẽ theo giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính gần nhất thời điểm phát hành, nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cp.

Như vậy, nếu được cổ đông cho phép chuyển 70 triệu cổ phiếu sang trái phiếu, thì 50 triệu cổ phiếu còn lại vẫn sẽ được KBC phát hành theo giá trị sổ sách và không thấp hơn 15.000 đồng/cp.

Ngoài ra, KBC cũng xin cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm phù hợp để phát hành 47 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 10% và 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2015, tỷ lệ 10% không chậm hơn 31/12/2016.

Vào tháng 1/2015, KBC cũng đã phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho 2 tổ chức nước ngoài và 4 tổ chức trong nước. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và lãi suất 8%/năm.