|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines

18:34 | 31/08/2022
Chia sẻ
Sau khi soát xét, Vietnam Airlines lỗ sau thuế 5.237 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 36.400 tỷ. Công ty kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines đang trong tình trạng âm vốn chủ sở hữu, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn. (Ảnh minh họa: Đức Quyền).

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – Mã: HVN) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu 2022 đã soát xét, trong đó có ý kiến của đơn vị kiểm toán.

Cụ thể, Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam cho biết tại ngày 30/6/2022, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền là 36.425 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 4.897 tỷ đồng và khoản phải trả quá hạn là 14.858 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines lỗ hợp nhất sau thuế 5.237 tỷ đồng.

Sau soát xét, Vietnam Airlines lỗ sau thuế 5.237 tỷ đồng trong 6 tháng đầu 2022. Các khoản mục trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh không biến động nhiều so với báo cáo tự lập.

“Khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Việt Nam và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê”, Deloitte Việt Nam cho hay.

Đơn vị kiểm toán nhận thấy “sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục" của Vietnam Airlines.

Một thông tin đáng chú ý khác mà Deloitte Việt Nam chỉ ra là Vietnam Airlines vẫn áp dụng cách tính và ghi nhận chi phí khấu hao và chi phí phân bổ tiền sửa chữa bảo dưỡng của các máy bay và động cơ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022 theo các hướng dẫn kế toán riêng mà các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt áp dụng cho các năm 2020 và 2021.

Tại ngày lập báo cáo soát xét, Vietnam Airlines đã trình các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục được áp dụng hướng dẫn kế toán riêng cho các khoản mục này cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và đang chờ phê duyệt chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

Do nhiều tàu bay phải nằm đất do phong tỏa trong đại dịch, Vietnam Airlines đã đề nghị và được chấp thuận cách tính khấu hao máy bay và động cơ theo số giờ khai thác thực tế thay vì khấu hao theo đường thẳng như đã làm trong điều kiện bình thường.

Việc sử dụng phương pháp khấu hao theo mức độ sử dụng tài sản thực tế đã giúp Vietnam Airlines giảm chi phí và bớt thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng trong các năm 2020 và 2021. Nếu không được tiếp tục áp dụng chính sách kế toán này trong năm 2022, kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines sẽ bị ảnh hưởng.

Các khoản mục trên bảng cân đối kế toán không biến động nhiều so với báo cáo tự lập. 

Vietnam Airlines cho biết để cải thiện nguồn vốn hoạt động, tổng công ty đã hoàn tất việc phát hành 796,1 triệu cổ phiếu trong năm 2021 và thu về 7.961 tỷ đồng. Tổng công ty cũng đã ký hợp đồng tín dụng với 4 ngân hàng thương mại trong nước và đã được giải ngân toàn bộ với tổng hạn mức tín dụng 4.000 tỷ đồng, thời hạn trả nợ có thể kéo dài đến năm 2024.

Ngoài ra, Vietnam Airlines đã và đang đàm phán với các ngân hàng thương mại để có thêm hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại ngày 30/6/2022, tổng hạn mức tín dụng mà Vietnam Airlines đã ký với các ngân hàng thương mại là khoảng 18.549 tỷ đồng, trong đó hạn mức tín dụng của các khoản vay ngắn hạn chưa sử dụng là khoảng 10.354 tỷ đồng.

Tổng Công ty cũng đã tìm kiếm các nguồn thu khác bao gồm thanh lý tàu bay, động cơ tàu bay và ác khoản đầu tư tài chính.

Đến ngày lập báo cáo soát xét 30/8, Vietnam Airlines đã thanh lý một tàu bay, bán quyền mua và thuê lại một động cơ tàu bay, thanh lý khoản đầu tư vào hãng hàng không Cambodia Angkor Air (K6) và đã thu được một phần giá trị hợp đồng với số tiền khoảng 861 tỷ đồng.

Tổng Công ty cho biết đang tiếp tục thực hiện kế hoạch bán các tàu bay còn lại trong kế hoạch.

Đức Quyền

Khối ngoại bán ròng gần 1.690 tỷ đồng tuần VN-Index mất hơn 34 điểm, tâm điểm HPG, VIC, MWG
Trong tuần 18 – 22/9, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cả 5 phiên liên tiếp với giá trị 1.640 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, HPG, VIC và MWG là 3 cổ phiếu dẫn đầu nhóm bán ròng với giá trị lần lượt 578 tỷ đồng, 311 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.