|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán xử phạt Vietnam Airlines, Nông dược HAI, Louis Land tổng 775 triệu đồng

07:57 | 22/07/2022
Chia sẻ
Vietnam Airlines, Nông dược HAI và Louis Land bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vì các vi phạm liên quan tới nghĩa vụ công bố thông tin, số liệu trên báo cáo tài chính, và cơ cấu thành viên HĐQT.

Vietnam Airlines là một trong ba doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt gần đây. (Ảnh minh họa: Song Ngọc).

Ngày 20 và 21/7, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt đối với ba doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể như sau:

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – Mã: HVN)

Bị phạt tiền 50 triệu đồng vì Vietnam Airlines công bố thông tin chậm hơn thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020, báo cáo tài chính quý I/2022, thông tin về việc thoái vốn tại Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air từ là công ty liên kết thành không còn là công ty liên kết.

Bị phạt tiền 100 triệu đồng vì Vietnam Airlines không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập. Tổng Công ty có 7 thành viên HĐQT, Điều 276 của Nghị định số 155/2020 quy định Vietnam Airlines phải có tối thiểu hai thành viên độc lập nhưng thực tế tổng công ty chỉ có một.

Bị phạt tiền 20 triệu đồng vì Vietnam Airlines là công ty đại chúng nhưng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã nhắc nhở Vietnam Airlines về vấn đề này và Tổng công ty đã công bố bổ sung thông tin về thù lao của từng người trong ban lãnh đạo.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn cũng không công bố chi tiết thù lao của từng lãnh đạo trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 giống như Vietnam Airlines nhưng chỉ một mình Vietnam Airlines bị nhắc nhở và xử phạt.

Tổng cộng, Vietnam Airlines bị phạt 170 triệu đồng vì ba lỗi.

Công ty cổ phần Louis Land (Mã: BII)

Bị phạt tiền 100 triệu đồng vì không công bố thông tin đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 4/3/2021 về việc thoái toàn bộ vốn 57,2 tỷ đồng tại Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu; công bố không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét.

Bị phạt tiền 200 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch:

Tại báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, công ty đã hạch toán lãi từ giao dịch mua công ty con Công ty TNHH Golden Resource (34,9 tỷ đồng) vào vốn chủ sở hữu (khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước), mà không đưa vào kết quả hoạt động kinh doanh (khoản mục Thu nhập khác) của năm tài chính 2020.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, tại mục “Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ”, công ty báo cáo “Không có”. Tuy nhiên, căn cứ báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Louis Land khắc phục hậu quả vi phạm bằng việc cải chính thông tin đối với các thông tin sai lệch đã công bố.

Bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ. Theo báo cáo tài chính năm 2019, 2020, Louis Land có giao dịch với các bên liên quan. Các bên liên quan được thuyết minh tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019, 2020 của công ty.

Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020 tại mục “Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ” không trình bày đầy đủ các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan.

Tổng cộng, Louis Land bị phạt tiền 370 triệu đồng.

Công ty cổ phần Nông dược HAI (Mã: HAI)

Bị phạt tiền 150 triệu đồng vì Nông dược HAI đã công bố thông tin sai lệch về các chỉ tiêu tài chính tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2021 công bố ngày 28/1/2022. Ủy ban Chứng khoán cũng yêu cầu Nông dược HAI phải cải chính thông tin.

Vào tháng 5, Nông dược HAI bất ngờ công bố lại báo cáo tài chính quý IV/2021 cho thấy khoản lỗ tăng thêm 671 tỷ, tổng tài sản giảm đi 464 tỷ vì đánh giá lại các khoản phải thu và đầu tư.

Nông dược HAI công bố lại báo cáo tài chính quý IV, số lỗ tăng vọt từ 1,5 tỷ lên 673 tỷ.

Nông dược HAI còn bị phạt tiền 85 triệu đồng vì không công bố các tài liệu: báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2021, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2022.

Nông dược HAI từng cho biết lý do công ty chưa thể công bố báo cáo tài chính dù đã quá hạn chót là do nhân viên kế toán và kiểm toán độc lập đều nhiễm COVID-19, hệ thống phần mềm kế toán gặp sự cố nghiêm trọng. 

Tổng cộng, Nông dược HAI bị phạt tiền 235 triệu đồng.

Các cổ phiếu HVN, BII, HAI hiện nay đều thấp hơn nhiều so với mức đầu năm.

Đức Quyền