Tài chính

KEB Hana Bank sắp trở thành cổ đông chiến lược của BIDV

13:52 | 31/10/2018

Chia sẻ

BIDV đang trong quá trình thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc sẽ phát hành hơn 600 triệu cổ phần cho đối tác KEB Hana Bank của Hàn Quốc trong thời gian từ 2018 - 2019. Dự kiến, KEB Hana sẽ nắm 15% vốn điều lệ của BIDV.
keb hana bank sap tro thanh co dong chien luoc cua bidv KEB Hana Bank đang trong quá trình mua cổ phần BIDV?
keb hana bank sap tro thanh co dong chien luoc cua bidv
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Ảnh: BIDV)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BIDV dự kiện phát hành khoảng 603,3 triệu cổ phần, tương đương 17,65% vốn điều lệ hiện tại (34.187 tỉ đồng) và 15% qui mô vốn điều lệ sau phát hành. Nếu thực hiện thành công, BIDV sẽ nâng mức vốn điều lệ của mình lên 40.220 tỉ đồng.

Đối tượng phát hành lần này là nhà đầu tư chiến lược nước ngoài KEB Hana Bank (Hàn Quốc). Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2018 - 2019. Nhà đầu tư chiến lược sẽ không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày lần đầu tiên trở thành cổ đông của BIDV theo qui định.

Dự kiến sau khi phát hành hoàn tất cổ đông nhà nước sẽ giảm tỉ lệ sở hữu từ 95,28% (hiện tại) xuống 80,99% vốn điều lên; KEB Hana Bank sẽ nắm 15%.

keb hana bank sap tro thanh co dong chien luoc cua bidv
Nguồn: BIDV

BIDV cho biết mục tiêu của việc chào bán cổ phần riêng lẻ lần này là nhằm tăng cường năng lực tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh và đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo qui định hiện hành. Đồng thời, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược kinh doanh của ngân hàng và cam kết với cổ đông.

Qua việc hợp tác, BIDV có thể tiếp nhận các nội dung hỗ trợ kĩ thuật từ đối tác và hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thể bổ sung thế mạnh lần nhau.

Số tiền thu về thông qua phát hành sẽ được dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh, phân bổ hợp lí vào các lĩnh vực hoạt động. Cụ thể sẽ tập trung vào các mảng: hoạt động tín dụng; hoạt động đầu tư; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm mới; nâng cao chất lượng mạng lưới.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2018, tăng trưởng tín dụng tối đa 14%, huy động vốn tăng 11,5%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 9.300 tỉ đồng; tỉ lệ nợ xấu dưới 2%.

KEB Hana Bank là ngân hàng do Chính phủ Hàn Quốc thành lập ngày 30/1/1967 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc (Foreign Exchange Bank of Korea) do phát triển từ bộ phận kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Chức năng ban đầu là ngân hàng chuyên hoạt động kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế.

Năm 1968, đổi tên thành Korea Exchange Bank (KEB) và được tư nhân hoá vào năm 1989. Đến 1/9/2015, KEB sáp nhập với Hana Bank và được gọi là KEB Hana Bank.

Kể từ 31/12/2015, tổ chức tài chính Hana Finacial Group Inc sở hữu toàn bộ cổ phần của KEB Hana Bank..

Xem thêm

Diệp Bình