|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Huy động gần 16.000 tỷ đồng cho đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

11:24 | 02/10/2023
Chia sẻ
Đây là các dự án đặc biệt cấp bách, được Chính phủ chỉ đạo EVNNPT phải phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Theo Báo Chính phủ, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 4 dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch tới Phố Nối theo hình thức chào cạnh tranh.

Cụ thể, đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài 225 km có tổng mức đầu tư gần 10.111 tỷ đồng và dự kiến vay 7.075 tỷ đồng. 

Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa 92 km có tổng mức đầu tư 4.116,027 tỷ đồng, dự kiến vay 2.880 tỷ đồng. 

Đường dây 500 kV Thanh Hoá -  nhà máy nhiệt điện Nam Định I 74 km có tổng mức đầu tư gần 3.087 tỷ đồng, dự kiến vay 2.160 tỷ đồng.

Đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối 124 km có tổng mức đầu tư gần 5.540 tỷ đồng, dự kiến vay 3.875 tỷ đồng. 

Đây là các dự án đặc biệt cấp bách, được Chính phủ chỉ đạo EVNNPT phải phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Các dự án có vai trò quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, đặc biệt là bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc những năm tới, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Đồng thời, truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia. 

Dự án giúp tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu, bảo đảm không cắt phụ tải khi hệ thống điện bị sự cố hoặc hệ thống phải vận hành ngoài giới hạn kỹ thuật cho phép, nhất là khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

 

H.Mĩ