Nhà đất

Hodeco tăng trưởng nhờ các dự án ở Bà Rịa - Vũng Tàu

07:06 | 23/10/2020

Chia sẻ

Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) ghi nhận một quí kinh doanh khả quan khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kì năm 2019.
Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu báo lãi quí III từ dự án Tây 3/2 và Ecotown Phú Mỹ - Ảnh 1.

Dự án Ecotown Phú Mỹ mang về lợi nhuận cho Hodeco trong quí III/2020. (Ảnh: HODECO).

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, Mã: HDC) vừa công bố BCTC hợp nhất quí III/2020 với với doanh thu thuần và lợi nhuận đều tăng so với cùng kì.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quí đạt hơn 194 tỉ đồng, tăng 18% và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 31 tỉ đồng, tăng 21,4 % so với cùng kì, được ghi nhận chủ yếu từ dự án Tây 3/2 và Ecotown Phú Mỹ.

Giá vốn bán hàng trong kì của Hodeco tăng 18% lên 141 tỉ đồng, chủ yếu là giá vốn hợp đồng xây dựng, song lợi nhuận gộp doanh nghiệp vẫn đạt 53 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kì 2019.

Trong cơ cấu doanh thu của Hodeco, chiếm tỉ trọng lớn nhất là doanh thu kinh doanh bất động sản với hơn 136 tỉ đồng (70%), tăng 23% so với cùng kì. Các khoản doanh thu còn lại đến từ hoạt động hàng hóa (31 tỉ đồng) và dịch vụ (26 tỉ đồng).

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Hodeco đạt 3,9 tỉ đồng, cao hơn 4,5 lần so với cùng kì, chủ yếu là cổ tức, lợi nhuận được chia. Chi phí quản lí doanh nghiệp cũng không thay đổi so với cùng kì. Trong khi đó, chi phí bán hàng của công ty giảm 18% xuống còn 1,8 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quí III của cổ đông công ty mẹ cũng ghi nhận sự tăng trưởng khi đạt hơn 30 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kì.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 553 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 109 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 17% và 73% so với cùng kì năm 2019. 

Năm 2020, Hodeco đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt 1.030 tỉ đồng và 240 tỉ đồng. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đã thực hiện được 54% mục tiêu doanh thu và 45% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của Hodeco ghi nhận 2.568 tỉ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm. Phần lớn tài sản của công ty là hàng tồn kho và tài sản cố định, có giá trị gần 1.817 tỉ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty đã giảm 24% so với đầu năm, còn gần 41 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Danh mục hàng tồn kho của Hodeco hiện nay khoảng 966 tỉ đồng, chiếm phần lớn là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án như Ecotown Phú Mỹ, The Light City, khu nhà ở phía Đông đường 3/2,...

Ngoài ra, hàng hóa bất động sản hiện có của công ty bao gồm Khu đô thị Phú Mỹ, dự án Fusion Suites Vũng Tàu, chung cư Bình Giã và một số bất động sản khu Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu báo lãi quí III từ dự án Tây 3/2 và Ecotown Phú Mỹ - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2020 HODECO.

Danh mục chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn của công ty hiện nay là hơn 270 tỉ đồng, trong đó chiếm chủ yếu là dự án Khu Biệt thự Ngọc Tước 2; Cụm tiểu thủ công nghiệp và đô thị Đức Thắng; chung cư Thống Nhất đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đất Bãi Dâu.

Tính đến cuối kì, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 19% lên thành 1.550 tỉ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm khoảng 1.017 tỉ đồng. 

Hiện nay, Hodeco đang đầu tư góp vốn vào CTCP Cấp nước Châu Đức với số vốn hơn 13,4 tỉ đồng. Ngoài ra, công ty cũng nắm giữ 35% cổ phần tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Hodeco và 21,75% cổ phần tại CTCP Đại Hồng Sơn.

Hoàng Huy