Doanh nghiệp

Hoa Sen giảm vay ngân hàng 1.500 tỉ đồng

11:58 | 30/10/2020

Chia sẻ

Nợ vay ngân hàng ngắn hạn và dài hạn của Hoa Sen giảm hơn 1.500 tỉ đồng trong niên độ vừa qua, phần nào giúp công ty giảm 186 tỉ đồng chi phí lãi vay và cải thiện lợi nhuận.
Hoa Sen giảm vay ngân hàng 1.500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Một chi nhánh của Hoa Sen ở Hà Nội. (Ảnh: Song Ngọc)

Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) mới công bố báo cáo tài chính quí III/2020 (tức quí IV theo niên độ tài khóa của Hoa Sen).

Theo báo cáo, doanh thu thuần quí vừa qua đạt 8.345 tỉ đồng và lợi nhuận gộp 1.528 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 31% và 84% so với cùng kì năm ngoái. Chi phí tài chính giảm 37% còn 126 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế nhảy vọt từ 84 tỉ đồng cùng kì năm ngoái lên 450 tỉ đồng quí vừa qua, tương đương mức tăng 436%.

Lũy kế cả niên độ từ 1/10/2019 đến 30/9/2020, Hoa Sen ghi nhận doanh thu 27.534 tỉ đồng, giảm 2% so với niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 219% lên 1.151 tỉ đồng và vượt xa kế hoạch 400 tỉ đồng mà đại hội cổ đông đề ra.

Kết quả chính thức này cũng tương đương với ước tính doanh thu thuần 27.538 tỉ đồng và lãi sau thuế 1.100 tỉ đồng mà Hoa Sen công bố đầu tháng 10.

Theo Hoa Sen, lợi nhuận niên độ vừa qua cải thiện rõ rệt ngoài nhờ các nhân tố như tái cấu trúc hệ thống phân phối, nâng chất lượng sản phẩm, tập trung vào các mặt hàng có biên lợi nhuận cao, … thì còn một lí do là chi phí tài chính giảm 148 tỉ đồng so với niên độ trước.

Trong đó, chi phí lãi vay giảm 186 tỉ đồng (tương đương giảm 25%) còn 560 tỉ đồng.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (EBIT/lãi vay) của niên độ vừa qua đạt 3,44 lần, chuyển biến rõ rệt so với mức 1,6 lần của niên độ 2018-2019.

Trên bảng cân đối kế toán, nợ vay ngắn hạn của Hoa Sen giảm 10% còn 6.023 tỉ đồng; nợ vay dài hạn cũng giảm 27,6% so với ngày đầu niên độ, còn 2.163 tỉ đồng. Tổng cộng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hoa Sen đi xuống hơn 1.500 tỉ đồng trong niên độ vừa qua.

Vốn chủ sở hữu tăng thêm hơn 1.100 tỉ đồng chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận tích lũy được trong kì và công ty không trả cổ tức bằng tiền mặt. Tỉ lệ đòn bẩy tài chính (tổng tài sản/vốn chủ sở hữu) của Hoa Sen giảm từ 3,2 lần vào ngày 1/10/2019 xuống còn 2,7 lần vào ngày 30/9/2020.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kì dương 1.923 tỉ đồng, dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 142 tỉ đồng chủ yếu do công ty mua sắm và xây dựng các loại tài sản cố định. Dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng âm 1.512 tỉ đồng do công ty trả bớt nợ gốc vay.

Lưu chuyển tiền thuần trong kì dương 268 tỉ đồng, tiền và tương đương cuối tháng 9 vừa qua ghi nhận gần 575 tỉ đồng.

Đức Quyền