Doanh nghiệp

Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu lãi 250 tỷ quý I, lập công ty BĐS vốn 500 tỷ đồng

20:57 | 26/01/2021

Chia sẻ

Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu lãi sau thuế quý I tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố loạt nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2021, chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và lập công ty con.

Về kế hoạch kinh doanh, quý I/2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.941 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng; tăng lần lượt gần 28% và 25% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong quý này, công ty cũng có kế hoạch đầu tư nhà máy HPO điện tử, đưa khai truờng 25 vào hoạt động và tiếp tục làm DTM dự án Nghi Sơn.

Liên tới việc họp ĐHĐCĐ, HĐQT thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự kiến là ngày 26/2 tại trụ sở ở số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Thời gian tổ chức họp dự kiến là ngày 29/3.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua việc lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang có vốn 500 tỷ đồng. Đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT của Hoá chất Đức Giang sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của Bất động sản Đức Giang. Giám đốc là ông Ninh Ngọc Cử (sinh năm 1967). 

Hết năm 2020, Hoá chất Đức Giang có 6 công ty con và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hoá chất hoặc kho bãi, lưu trữ hàng hoá.

Hoá chất Đức Giang cũng mới công bố báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu và lợi nhuận năm 2020 cao kỷ lục. 

Năm 2020, Hóa chất Đức Giang đạt 6.236 tỷ đồng doanh thu và 948 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 23% và 66% so với năm 2019. 

Năm 2020, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng. Như vậy, Hóa chất Đức Giang đã vượt 58% kế hoạch lãi sau thuế.

Doanh nghiệp cho biết nhờ sản lượng tăng, hoạt động sản xuất và tiêu thụ không bị tạm ngừng do đại dịch cộng thêm việc vận hành nhà máy phốt pho thuộc CTCP Phốt pho  Apatit Việt Nam giúp kết quả kinh doanh khởi sắc. 

Ngoài ra, việc áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất giúp tiết kiệm chi phí đầu vào khi giá vốn chỉ tăng 16,4% trong khi doanh thu tăng 22,4%.

Hoàng Kiều