Nhà đất

Hà Nội kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về đất đai tại 5 địa phương

14:50 | 14/05/2020

Chia sẻ

Sở TN&MT Hà Nội sẽ kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lí sau thanh tra trong công tác quản lí nhà nước đối với việc quản lí, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công thuộc 5 địa phương (Ba Đình, Sơn Tây, Đan Phượng, Phúc Thọ, Chương Mỹ).
Hà Nội kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về đất đai tại 5 địa phương - Ảnh 1.

Sở TN&MT Hà Nội sẽ kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra đất đai tại 5 địa phương. (Ảnh: Hà Lê)

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Sở TN&MT) vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lí sau thanh tra trong công tác quản lí nhà nước đối với việc quản lí, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công thuộc 5 địa phương (Ba Đình, Sơn Tây, Đan Phượng, Phúc Thọ, Chương Mỹ).

Theo đó, nội dung kế hoạch là kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo xử lí sau thanh tra của UBND TP; tập trung làm rõ kết quả thực hiện việc xử lí các vi phạm trong quản lí, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công.

Việc xử lí trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra các sai phạm đã được kết luận và kiến nghị tại kết luận thanh tra theo qui định của pháp luật và chỉ đạo xử lí sau thanh tra của UBND TP.

Đồng thời, tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố các biện pháp quản lí và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc khi xử lí vi phạm trong quản lí, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công; đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện công tác quản lí nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công theo đúng qui định của pháp luật.

Sở TN&MT cũng đề nghị yêu cầu 5 địa phương nêu trên cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo qui định.

Ngoài ra, đối chiếu việc thực hiện báo cáo theo đề cương của đoàn kiểm tra; trên cơ sở báo cáo theo đề cương, tổ chức kiểm tra việc xử lí khắc phục theo kết luận thanh tra đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra vi phạm.

Các trường hợp sử dụng đất vi phạm phải xử lí kèm theo các hồ sơ chứng minh việc xử lí, khắc phục đã được thực hiện, tổ chức kiểm tra hiện trạng (khi thấy cần thiết) đối với một số trường hợp theo báo cáo đã được khắc phục.

"Thời gian kiểm tra là 20 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả xử lý, khắc phục sau thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lí, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công,...", Sở TN&MT Hà Nội nêu rõ.

Hà Lê