|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hà Đô muốn thành lập công ty năng lượng vốn 1.200 tỷ đồng

09:58 | 03/04/2021
Chia sẻ
Tại ĐHĐCĐ tới đây, HĐQT Hà Đô sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập Công ty Năng lượng Hà Đô với vốn điều lệ dự kiến 1.200 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Theo đó, tại ĐHĐCĐ sắp tới, HĐQT công ty sẽ trình cổ đông thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các Ủy ban thuộc HĐQT năm 2020 là 13,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT công ty sẽ trình cổ đông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các Ủy ban thuộc HĐQT năm 2021 là 3% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2021 (trong trường hợp hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra).

Theo tài liệu đại hội, HĐQT Hà Đô sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 1 với tổng số lượng 2,1 triệu (tương ứng với giá trị 210 tỷ đồng).

Trái phiếu có kỳ hạn hai năm, thời điểm niêm yết dự kiến trong quý II/2021. Các trái phiếu này có kỳ hạn hai năm, lãi suất 10,25% mỗi năm và được đảm bảo bằng tài sản. 

Toàn bộ 210 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô Thuận Nam, công ty con do Hà Đô sở hữu 100% vốn, qua đó để đơn vị này đầu tư dự án Nhà máy điện gió số 7A, tỉnh Ninh Thuận.

Hà Đô muốn thành lập công ty năng lượng vốn 1.200 tỷ  đồng - Ảnh 1.

Dự án điện mặt trời Hồng Phong 4. (Nguồn: hado.com.vn).

Theo tài liệu vừa công bố, HĐQT công ty sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập Công ty Năng lượng Hà Đô với vốn điều lệ dự kiến 1.200 tỷ đồng. Đây sẽ là công ty con do Hà Đô sở hữu trên 90% vốn điều lệ và được thành lập trên cơ sở toàn bộ phần vốn góp của HDG tại các công ty năng lượng hiện nay.

Công ty này có chức năng phụ trách đàm phán mua bán thiết bị máy móc, đấu nối, đàm phán hợp đồng mua bán điện, huy động vốn, hoàn thiện pháp lý các dự án điện, M&A và quản lý thống nhất các nhà máy điện đã chính thức vận hành.

Tại ĐHĐCĐ lần này, HĐQT Hà Đô cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung nội dung liên quan đến việc phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019.

Cụ thể, số tiền thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền sẽ được dùng để thực hiện mua lại các trái phiếu đã phát hành theo Phương án phát hành thông qua ngày 18/4/2019 và được điều chỉnh tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/2/2020 theo nguyên tắc tổng số lượng trái phiếu được mua lại của từng đợt phát hành đúng bằng số lượng Chứng quyền đã được đăng ký thực hiện của đợt phát hành đó.

Trường hợp số tiền thu được nhỏ hơn tổng giá trị số trái phiếu mua lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT dùng nguồn tiền kinh doanh hợp pháp của công ty để thanh toán số tiền chênh lệch.

Năm 2021, Hà Đô cho biết sẽ tiến hành đẩy mạnh M&A, đầu tư và triển khai các dự án bất động sản cũng như năng lượng mới. Do đó, HĐQT công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên có liên quan.

Hà Lê