Kinh doanh

Grab tiếp tục đề nghị bỏ yêu cầu gắn hộp đèn trên nóc xe hợp đồng

10:58 | 16/04/2019

Chia sẻ

Như nhiều lần đề xuất trước đó, Grab tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT bỏ yêu cầu bắt buộc gắn hộp đèn trên nóc xe hợp đồng.

Ngày 9/4, Bộ GTVT trình Chính phủ dự thảo thay thế Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo dự thảo lần thứ 8, Bộ GTVT phân loại rõ hơn sự khác biệt giữa xe hợp đồng và xe taxi. Tuy nhiên, cả hai loại xe đều sẽ phải gắn mào khi hoạt động trên đường.

Sau đó, Grab đã gửi văn bản lên Bộ GTVT, góp ý về dự thảo lần 8 với một số nội dung chính.

Tiếp tục đề xuất bỏ yêu cầu gắn hộp đèn trên phương tiện kết nối qua ứng dụng phần mềm

Như nhiều lần đề xuất trước đó, Grab tiếp tục bảo vệ quan điểm bỏ yêu cầu bắt buộc gắn hộp đèn trên nóc xe hợp đồng.

Grab tiếp tục đề nghị bỏ yêu cầu gắn hộp đèn trên nóc xe hợp đồng - Ảnh 1.

Grab tiếp tục bảo vệ quan điểm bỏ yêu cầu bắt buộc gắn hộp đèn trên nóc xe hợp đồng. Ảnh: INC

Theo Grab, mục tiêu của qui định về hộp đèn trên nóc xe nhằm phục vụ việc nhận diện xe của khách hàng khi có nhu cầu đón, vẫy xe taxi trên đường.

Việc áp dụng qui định gắn hộp đèn trên nóc xe taxi sử dụng hợp đồng điện tử là không cần thiết vì thông tin về xe, lái xe, số điện thoại liên lạc của lái xe đã được cung cấp cho khách hàng qua ứng dụng để nhận biết xe được kết nối. Bên cạnh đó, các xe này không phục vụ, đón khách vãng lai trên đường như loại xe taxi truyền thống.

Nếu để nhận diện xe kinh doanh cho cơ quan chức năng, tất cả các phương tiện đều đã được niêm yết phù hiệu "xe taxi" hoặc "xe hợp đồng" trên kính trước của xe như qui định pháp luật. Quy định này làm tăng chi phí kinh doanh cho đơn vị kinh doanh vận tải trong khi không cần thiết, vì vậy Grab đề xuất bỏ yêu cầu bắt buộc phải gắn hộp đèn trên nóc xe.

Phân chia các công đoạn của hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Dự thảo qui định nếu doanh nghiệp thực hiện một trong hai công đoạn "trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe" hoặc "quyết định giá cước vận tải", thì sẽ được coi là kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Grab e ngại hai khái niệm sẽ gây ra nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình thực thi, dẫn đến sự bất bình đẳng trong việc áp dụng các qui định pháp luật. Theo phân tích của Grab, hoạt động kinh doanh vận tải bao gồm nhiều công đoạn. Việc chỉ đưa hai công đoạn "điều hành phương tiện, lái xe" và "quyết định giá cước vận tải" vào định nghĩa kinh doanh vận tải, mà bỏ qua những công đoạn cốt lõi khác - như sử dụng và quản lí xe ô tô, thuê và quản lí người lái xe, điều khiển phương tiện - là không hợp lí.

Vì vậy, Grab đề xuất dự thảo cần qui định rõ ràng các khái niệm "trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe" hoặc "quyết định giá cước vận tải"; đồng thời bổ sung các công đoạn cốt lõi, đặc trưng của hoạt động kinh doanh vận tải vào khái niệm "kinh doanh vận tải bằng xe ô tô".

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

Điều 13 dự thảo chỉ qui định các điều kiện áp dụng cho hoạt động kinh doanh vận tải nói chung. Trong khi đó, khoản 2 Điều 3 dự thảo lại phân chia hoạt động kinh doanh vận tải thành các công đoạn khác nhau.

Grab cho rằng sự không đồng nhất ấy sẽ dẫn đến khả năng một doanh nghiệp dù chỉ thực hiện một công đoạn của hoạt động kinh doanh vận tải, nhưng vẫn phải xin phép kinh doanh và tuân thủ toàn bộ các điều kiện kinh doanh vận tải.

Nhận định điều khoản này hoàn toàn không hợp lí và không có cơ sở pháp lí, Grab đề xuất cần qui định rõ các điều kiện kinh doanh phù hợp với các công đoạn của hoạt động kinh doanh vận tải tương ứng.

Tuệ An