Hàng hóa

Giá nhập khẩu xăng dầu từ các nước của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020

06:57 | 02/10/2020

Chia sẻ

Trong 8 tháng bình quân mỗi tấn xăng dầu nhập về tốn 397,8 USD. Xăng dầu từ Nga có giá đắt đỏ nhất với 875 USD/tấn, theo sau là Trung Quốc 462 USD/tấn.

Thống kê từ số liệu Tổng cục Hải quan ghi nhận nhập khẩu xăng dầu trong tháng 8 giảm gần một nửa về lượng và kim ngạch so với tháng 7, đạt 566.253 tấn trị giá 217 triệu USD, giá trung bình 383,3 USD/tấn, giảm 1%.

Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, lượng xăng dầu nhập về Việt Nam đạt 5,95 triệu tấn, trị giá 2,36 tỉ USD, giá trung bình 397,8 USD/tấn. So cùng kì năm trước, giảm 8% về lượng, giảm 40% kim ngạch và giảm 35% về giá.

Trong tháng 8, xăng dầu nhập từ Thái Lan tăng gần 40% lượng và 36% kim ngạch so với tháng 7, đạt 107.004 tấn, trị giá 41 triệu USD. 

Trong khi đó, các thị trường khác giảm mạnh như từ Hàn Quốc giảm 52% lượng và giảm 50% kim ngach, đạt 196.281 tấn trị giá 78 triệu USD; từ Malaysia giảm 56% lượng và giảm 57% kim ngach, đạt 181.239 tấn trị giá 67,4 triệu USD; Singapore giảm 59% cả lượng và kim ngach, đạt 69.273 tấn trị giá 25,5 triệu USD.

Lũy kế 8 tháng, xăng dầu có xuất xứ Hàn Quốc nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất, đạt 1,7 triệu tấn trị giá 707 triệu USD, giá trung bình 413,2 USD/tấn. So cùng kì năm ngoái, tăng 6% lượng, giảm 33% kim ngạch và giảm 37% giá; chiếm 29% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 30% tổng kim ngạch.

Theo sau là Malaysia, chiếm 29% tổng lượng và 27% tổng kim ngạch, đạt 1,74 triệu tấn, tương đương 630,8 triệu USD, giá trung bình 362,5 USD/tấn. So cùng kì giảm 6% về lượng, giảm 42% kim ngạch và giảm 39% giá.

Đáng chú ý trong 8 tháng, xăng dầu từ Nga nhập về tăng vọt tới 240% lượng và 390% kim ngạch so cùng kì. Ngược lại, từ Nhật Bản giảm tới 94% lượng và giảm 97% kim ngạch.

Nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường trong 8 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Xét về giá, trong 8 tháng bình quân mỗi tấn xăng dầu nhập về tốn 397,8 USD. Xăng dầu từ Nga có giá đắt đỏ nhất với 875 USD/tấn, theo sau là Trung Quốc 462 USD/tấn; ngược lại xăng dầu từ Nhật Bản có giá nhập thấp nhất với 274 USD/tấn.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Chi tiết nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam

Thị trường
8 tháng đầu năm 2020
So với cùng kì 2019 (%)
Tỉ trọng (%)
Lượng 

(tấn)

Trị giá 

(USD)

Đơn giá

 (USD/tấn)

Lượng
Trị giá
Lượng
Trị giá
Tổng
5.945.399
2.364.763.100
397,7
-7,87
-40,16
100
100
Hàn Quốc
1.712.497
707.527.532
413,2
6,41
-33,2
28,8
29,92
Malaysia
1.739.918
630.750.844
362,5
-5,71
-42,37
29,26
26,67
Singapore
1.099.344
425.642.783
387,2
-24,24
-48,67
18,49
18
Thái Lan
750.575
285.932.802
381,0
67,18
2,4
12,62
12,09
Trung Quốc
517.179
239.096.847
462,3
-47,77
-61,63
8,7
10,11
Nga
40.887
35.788.273
875,3
240,53
390,89
0,69
1,51
Nhật Bản
931
255.313
274,2
-93,58
-96,99
0,02
0,01

 

Ánh Dương