|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Gần 17.000 doanh nghiệp Ấn Độ ngừng hoạt động trong hơn một năm qua

03:23 | 27/07/2021
Chia sẻ
Tờ The Economic Times cho biết, tổng cộng có khoảng 16.527 doanh nghiệp Ấn Độ bị loại khỏi hồ sơ đăng ký chính thức trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2021.

Ngày 26/7, Quốc vụ khanh Bộ Doanh nghiệp Ấn Độ Rao Inderjit Singh đã báo cáo với Quốc hội nước này rằng, theo quy định tại Mục 248 của Luật doanh nghiệp năm 2013, trong thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2021, tên của tổng số 16.527 doanh nghiệp đã bị gạch tên khỏi danh sách hồ sơ đăng ký quản lý của Bộ này.

Theo Mục 248, một doanh nghiệp có thể bị loại khỏi hồ sơ chính thức với một số điều kiện nhất định. 

Các điều kiện này bao gồm các trường hợp Cơ quan đăng ký doanh nghiệp có lý do hợp lý để tin rằng các doanh nghiệp đó không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động nào trong hai năm tài chính liền kề trước đó và đã không nộp đơn báo cáo tình hình hoạt động trong khoảng thời gian đó. 

Trong văn bản trả lời đại biểu Quốc hội, Ông Rao Inderjit Singh nói rằng, các thuật ngữ "đóng cửa" hoặc "đơn vị đóng cửa" hoặc "đơn vị công ty" không được xác định theo Đạo luật.

Theo hồ sơ được nghi nhận tại Cổng thông tin của Bộ Doanh nghiệp Ấn Độ, số doanh nghiệp đang có lãi trong năm tài chính 2019-2020 (kết thúc vào 31/3/2020) là 400.375 và số doanh nghiệp đang thua lỗ trong năm tài chính này là 402.431.

Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp của cả Ấn Độ và nước ngoài làm ăn ở Ấn Độ đã bị ảnh hưởng bất lợi. 

Một số doanh nghiệp đã phải đóng cửa do không còn khả năng tài chính, cũng như không đáp ứng các yêu cầu của chính phủ đối với việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguyễn Thị Minh Trang