|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

EVNGENCO3 sản xuất điện an toàn và ổn định năm 2022

07:20 | 09/02/2023
Chia sẻ
Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3 - Mã: PGV) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022 với nhiều kết quả khá tích cực với sản lượng điện hoàn thành kế hoạch đề ra. Nhìn lại hơn 4 năm hoạt động theo mô hình CTCP, tình hình tài chính của Tổng Công ty được cải thiện đáng kể, trong đó giảm hệ số nợ theo mục tiêu đã đề ra.

Sản xuất điện an toàn và ổn định trong tình hình nhiên liệu biến động

Tổng sản lượng điện năm 2022 của EVNGENCO3 đạt 32,242 tỷ kWh, đạt 101,22% kế hoạch năm, trong đó Công ty mẹ đóng góp 28,141 tỷ kWh, tăng 8,65% so với năm 2021 (25,901 tỷ kWh) và hoàn thành 98,84% kế hoạch năm 2022.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết năm 2022, ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho biết trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng đến giá thành và nguồn cung ứng nhiên liệu, nhất là nguồn than tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, EVNGENCO3 đã chủ động tìm kiếm các nguồn cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy, đảm bảo công tác sản xuất điện an toàn và ổn định, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Bên cạnh đó, EVNGENCO3 đã thực hiện đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo kế hoạch EVN giao và đóng góp ngân sách nhà nước ước đạt 2.200 tỷ đồng.

 Sản xuất điện an toàn và ổn định qua từng năm (nguồn: EVNGENCO3) 

Kế hoạch năm 2023, EVNGENCO3 dự kiến sản lượng điện thực hiện 31,708 tỷ kWh, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc là 28,269 tỷ kWh và các đơn vị mà EVNGENCO3 có tham gia góp vốn là 3,440 tỷ kWh.

Tình hình tài chính cải thiện đáng kể

Theo BCTC quý IV/2022, nợ vay của Công ty mẹ EVNGENCO3 tại thời điểm kết thúc năm là 40.253 tỷ đồng. Như vậy, nợ vay của Công ty mẹ đã giảm hơn 20.414 tỷ đồng, từ mức 60.667 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2018.

Bình quân mỗi năm Tổng Công ty giảm hơn 5.000 tỷ đồng nợ gốc vay. Kết quả, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ EVNGENCO3 đã giảm xuống mức 3 lần đến cuối năm 2022 và giảm dưới 3 lần đến đầu năm 2023, đảm bảo tài chính lành mạnh theo mục tiêu đã đặt ra.

 Tình hình tài chính EVNGENCO3 qua các năm (Nguồn: BCTC EVNGENCO3) 

Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ EVNGENCO3 tăng từ mức hơn 8.800 tỷ đồng lên hơn 15.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 76% kể từ thời điểm cuối năm 2018. Toàn bộ vốn tăng của Công ty mẹ đều từ lợi nhuận được giữ lại qua từng năm, điều này cho thấy hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty

Theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Tổng Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%. Với kết quả sản xuất kinh doanh vừa công bố, EVNGENCO3 dự kiến có thể đảm bảo chi trả cổ tức đã được đề ra. Ngày 10/2/2023 tới đây, Tổng Công ty sẽ tạm ứng 5,5% cổ tức năm 2022 với tổng số tiền dự kiến chi trả hơn 617 tỷ đồng.

Bích Thu

Tăng trưởng xuất khẩu dệt may quý I chạm đáy, doanh nghiệp lo vắng đơn hàng quý cao điểm sắp tới
Trước tác động của lạm phát và suy thoái toàn cầu, xuất khẩu dệt may quý I năm nay giảm sâu nhất kể từ năm 2009. Đơn hàng quý II, III của các doanh nghiệp vẫn bị thu hẹp, các nhà máy hoạt động dưới công suất, công nhân phải giảm giờ làm.