|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dự thảo sửa đổi Nghị định 65: Cho phép thanh toán bằng bất động sản, được đàm phán thay đổi kỳ hạn trái phiếu

10:39 | 16/02/2023
Chia sẻ
Trong các ý kiến được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ, có đề xuất cho phép tổ chức phát hành đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác khi không thể trả bằng tiền.

Bộ Tài chính đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Nghị định 65 năm 2022.

Thứ nhất, Bộ Tài chính đề xuất quy định doanh nghiệp được thanh toán gốc lãi trái phiếu bằng tài sản khác.

Theo điều 286, Luật dân sự năm 2015 và các quy định có liên quan, doanh nghiệp có thể chuyển đổi trái phiếu thành khoản vay hoặc thanh toán trái phiếu bằng tài sản khác. Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp (đặc biệt thuộc nhóm bất động sản) gặp khó khăn khi thanh toán nghĩa vụ nợ đáo hạn trong năm 2023; có doanh nghiệp đã đàm phán thanh toán gốc trái phiếu bằng cổ phần, có doanh nghiệp thì đàm phán thanh toán bằng sản phẩm bất động sản.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của nhiều bên và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tiền thì có thể đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán bằng tài sản khác theo nguyên tắc: tuân thủ quy định của pháp luật; phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận; doanh nghiệp phải công bố thông tin và chịu trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Thứ hai, quy định các trái phiếu đã phát hành trước đây được đàm phán để kéo dài kỳ hạn của trái phiếu. Cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ thì được đàm phán để thay đổi kỳ hạn của trái phiếu, thời gian tối đa là 2 năm; bổ sung quy định trường hợp đàm phán thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu (bao gồm kỳ hạn trái phiếu) mà có nhà đầu tư không chấp thuận thì doanh nghiệp phải thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư này.

Đề xuất trên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ.  

Thứ ba, ngưng hiệu lực thi hành đối với một số quy định tại Nghị định 65 đến hết ngày 31/12.

Trong đó, quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án. 

Phương án một, tạm ngưng thực hiện quy định này đến hết ngày 31/12 và thực hiện lại từ ngày 1/1/2024. Phương án hai là vẫn tiếp tục thực hiện quy định của Nghị định 65.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhiều bên và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính nghiêng về phương án một nhằm giải quyết các khó khăn trước mắt về thanh khoản và thanh toán các trái phiếu đến hạn giai đoạn 2023 - 2024, tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Về quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc, Bộ Tài chính đề xuất ngưng thực hiện quy định đến hết ngày 31/12 và sẽ thực hiện lại từ ngày 1/1/2024. Riêng với TPDN phát hành ra công chúng vẫn phải xếp hạng tín nhiệm từ kể từ ngày 1/1 năm nay.

Về quy định giảm thời gian phân phối trái phiếu, Bộ Tài chính đề xuất ngưng thực hiện quy định về giảm thời gian phân phối trái phiếu tại nghị định 65 trong vòng một năm. Theo đó, việc phân phối trái phiếu của từng đợt vẫn là 90 ngày. Kể từ ngày 1/1/2024, tiếp tực thực hiện Nghị định 65, giảm thời gian phân phối từng đợt xuống còn 30 ngày.

Đăng Nguyên

Bài 4: Giải bài toán phát triển hạ tầng bằng mô hình quỹ đầu tư
Theo đánh giá của World Bank, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công trọng điểm là một chìa khóa giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong cả ngắn và dài hạn. Tuy nhiên, giải ngân đầu tư công nhiều năm nay tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm, khiến nhiều dự án chậm tiến độ, đội vốn, gây hao tổn nguồn lực và làm giảm năng lực cạnh tranh quốc gia.