Nhà đất

Dự án do CTCP Đầu tư Dầu khí Nha Trang đề xuất chưa phù hợp với qui hoạch sử dụng đất

22:21 | 07/07/2020

Chia sẻ

Các sở ngành UBND tỉnh Khánh Hòa bác phương án xây dựng Khu dân cư Thương mại dịch vụ Cam Lâm do Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang đề xuất thực hiện trên khu đất trước đây là dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh.

Dự án cũ vẫn chưa có kết luận của Thanh tra Chính phủ

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, phạm vi khu vực đề nghị thực hiện dự án Khu dân cư - Thương mại dịch vụ Cam Lâm tại xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm (diện tích 171,9 ha) do Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang đề xuất vốn là khu đất đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang để thực hiện Dự án Sân golf và Biệt thự sinh thái Cam Ranh trước đây.

Dự án do Cty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang đề xuất chưa phù hợp với qui hoạch sử dụng đất - Ảnh 1.

Dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh đến nay chưa có kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: Khải An)

Đến ngày 30/8/2018, Sở KHĐT đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Sân golf và Biệt thự sinh thái Cam Ranh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng cho biết, theo các đồ án qui hoạch xây dựng liên quan đã được UBND tỉnh phê duyệt Qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 và 1/500 tại khu vực đề xuất được qui hoạch được qui hoạch để triển khai Dự án sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Qui hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có đồ án qui hoạch xây dựng liên quan nào định hướng khu vực này là khu vực có thể triển khai dự án Khu dân cư - Thương mại dịch vụ.

"Ngoài ra, dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh thuộc danh mục các dự án tạm dừng triển khai theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ đã được UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc xem xét tại văn bản số 223/UBND ngày 27/6/2019; đến nay, vẫn chưa có kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ về dự án", lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết.

Cũng theo Sở này, hiện khu vực huyện Cam Lâm đang được triển khai lập đồ án Qui hoạch chung xây dựng vùng huyện Cam Lâm để triển khai Quyết định 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 để làm cơ sở triển khai các nội dung khác liên quan về qui hoạch xây dựng và xử lí các dự án liên quan trong khu vực.

Đồng thời, khu vực đề xuất dự án mới tại xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm nêu trên chưa được ghi nhận trong Chương trình phát triển nhà ở, Chương trình phát triển đô thị Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 để làm cơ sở triển khai các thủ tục liên quan về dự án nhà ở.

Dự án do Cty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang đề xuất chưa phù hợp với qui hoạch sử dụng đất - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án Sân golf và Biệt thự sinh thái Cam Ranh.

Theo đó, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho rằng đề nghị thực hiện dự án Khu dân cư - Thương mại dịch vụ Cam Lâm của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang chỉ có đủ cơ sở thực hiện sau khi đồ án Qui hoạch chung xây dựng vùng huyện Cam Lâm được phê duyệt và các nội dung khác liên quan dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh trước đây được giải quyết.

Ngoài ra, trường hợp triển khai thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở tại khu đất này phải đáp ứng các yêu cầu về phát triển nhà ở theo qui định tại Điều 12, Điều 19 Luật Nhà ở năm 2014 và tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án theo qui định tại Điều 22 của Luật này.

Nhiều ý kiến bác dự án khu dân cư

Liên quan đến dự án trên, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc xây dựng Khu dân cư - Thương mại dịch vụ tại khu đất trước đây là Dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh là chưa phù hợp với qui hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Bởi theo điều chỉnh Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối (2016-2020) tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ phê duyệt thì khu đất trên được qui hoạch là đất phát triển hạ tầng.

Còn theo điều chỉnh Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Cam Lâm được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt khu đất trên được Qui hoạch là đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao.

Theo đó, việc xây dựng Khu dân cư - Thương mại dịch vụ tại vị trí trên là chưa phù hợp với qui hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Dự án do Cty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang đề xuất chưa phù hợp với qui hoạch sử dụng đất - Ảnh 3.

Việc đề xuất lập dự án với mục đích sử dụng đất là Khu dân cư - Thương mại dịch vụ tại vị trí trên là không phù hợp với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã duyệt. (Ảnh: Khải An)

Ngoài ra, UBND huyện Cam Lâm cũng cho biết, việc Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang đề xuất lập dự án với mục đích sử dụng đất là Khu dân cư - Thương mại dịch vụ tại vị trí trên là không phù hợp với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã duyệt.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang đã được kiểm toán độc lập đến ngày 31/12/2019 cho thấy, số dư nguồn vốn chủ sở hữu hơn 301 tỉ đồng.

Như vậy, vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư lớn hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án, đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh về thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dự án Khu dân cư Thương mại dịch vụ Cam Lâm thực hiện trên diện tích đất trước đây là dự án Sân golf và Biệt thự sinh thái Cam Ranh đã bị thu hồi, nên dự án phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo qui định.

Khải An