Nhà đất

Đóng góp từ Bimico giảm, DRH Holdings báo lãi quí III giảm 31%

08:30 | 21/10/2019

Chia sẻ

Trong quí III và 9 tháng đầu năm, doanh thu của DRH Holdings đều tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, phần đóng góp lợi nhuận từ KSB, công ty liên kết của DRH Holdings giảm hơn một nửa so với cùng kì khiến doanh nghiệp này giảm lãi 31% trong quí III.

CTCP DRH Holdings (Mã: DRH) công bố kết quả kinh doanh quí III/2019 với doanh thu cao gấp hơn 2 lần cùng kì, đạt trên 10 tỉ đồng.

Phần lớn các chi phí phát sinh trong kì đều giảm, trong đó chi phí doanh nghiệp giảm mạnh 59% so với cùng kì do cắt giảm chi phí nhân viên và chi phí dịch vụ mua ngoài. 

Song, phần lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh 55%, từ 15 tỉ đồng ở cùng kì về 7 tỉ đồng là nguyên nhân chính kéo lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ DRH Holdings giảm 31% về 4 tỉ đồng.

DRH-KQKD

Kết quả kinh doanh hợp nhất quí III/2019 của DRH Holdings (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của DRH Holdings.

Hiện tại, DRH Holdings chỉ có một công ty liên kết là CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico - Mã: KSB) với giá trị đầu tư tính đến ngày 30/9/2019 hơn 380,5 tỉ đồng.

DRH-KSB

Nguồn: BCTC hợp nhất các quí của DRH Holdings.

Trong 3 quí đầu năm 2019, DRH Holdings đạt hơn 34 tỉ đồng doanh thu, tương ứng với tỉ lệ tăng trưởng 107% và LNST của cổ đông công ty mẹ nhích nhẹ 2% lên hơn 26 tỉ đồng.

So với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 (19/4) thông qua, DRH Holdings thực hiện được 3% kế hoạch doanh thu và 17% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Trong cơ cấu tài sản của DRH Holdings tính đến cuối kì kế toán quí III, hàng tồn kho tăng thêm 240 tỉ đồng và chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng tài sản (44%), ghi nhận trên 1.137 tỉ đồng, toàn bộ là bất động sản dở dang. Tuy nhiên, BCTC của DRH Holdings không thể hiện chi tiết các bất động sản dở dang này.

Năm 2019, DRH Holdings cho biết công ty có 5 dự án đang triển khai, gồm D-Vela (2.820 m2, quận 7), Metro Valley (34.738 m2, quận 9), Aurora (4.762 m2, quận 8), Central Garden (26.475 m2, Bình Dương) và Lạc Việt (72 ha, Bình Thuận) với tổng vốn đầu tư 8.692 tỉ đồng.

Ngoài ra, nợ phải trả của công ty tăng thêm 355 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm, sắp chạm 1.774 tỉ đồng do tăng mạnh khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn. Tổng dư nợ vay tính đến cuối kì trên 407 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc