|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu TKV ước đạt hơn 38.600 tỷ sau 4 tháng đầu năm

08:51 | 10/05/2021
Chia sẻ
4 tháng đầu năm, TKV đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 6.600 tỷ đồng.

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4, TKV đã sản xuất 3,58 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,83 triệu tấn, sản xuất alumin và hydrat quy đổi đạt 113.000 tấn, sản xuất tinh quặng đồng đạt 9.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ điện đạt mức 850 triệu kWh.

Sau 4 tháng đầu năm, tập đoàn sản xuất được 13,62 triệu tấn than nguyên khai, đạt 35% kế hoạch năm, trong khi mức than tiêu thụ đạt 13,89 triệu tấn. Doanh thu của TKV ước tính đạt 38.610 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản nộp ngân sách nhà nước đạt 6.600 tỷ đồng.

Bước sang tháng 5, ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc đưa ra đề nghị điều hành sản xuất phù hợp với tình hình thị trường, trọng tâm là thúc đẩy tiêu thụ, đặc biệt là than vùng miền Tây và than chất lượng cao theo nhu cầu của khách hàng.

Theo kế hoạch tháng 5, tập đoàn ước tính sản xuất 3,3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,3 triệu tấn, bóc đất đá đạt 18,3 triệu m3, đào tổng số 22.550m lò, sản xuất 117.000 tấn alumina và 8.800 tấn tinh quặng đồng, kẽm thỏi 1.000 tấn, sản xuất điện đạt 970 tỷ Kwh.

Quốc Anh