|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu tài chính giúp Tasco thoát lỗ quý II

08:34 | 02/08/2023
Chia sẻ
Trong quý II/2023, chi phí tài chính 81 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp 50 tỷ đã ăn mòn lãi gộp 122 tỷ đồng. Bù lại, hoạt động tài chính mang về gần 34 tỷ đồng doanh thu đã giúp Tasco có lãi sau thuế gần 10 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Kết thúc 6 tháng, công ty thực hiện chưa tới 2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ảnh minh họa: MH.

Báo cáo tài chính quý II/2023 của CTCP Tasco (Mã: HUT) cho thấy doanh thu thuần đạt 315 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do doanh thu từ hoạt động thu phí BOT và dịch vụ thu phí không dừng từ các hợp đồng ký mới cuối năm 2022. Biên lãi gộp đạt 38,7%, thu hẹp so với mức 48,4% cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 122 tỷ.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng lên 81 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 50 tỷ đã ăn mòn lãi gộp. Bù lại, doanh thu hoạt động tài chính (không được thuyết minh cụ thể) gần 34 tỷ đồng đã giúp Tasco có lãi sau thuế gần 10 tỷ đồng, giảm 30% so với quý II/2022.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty. 

Tính chung 6 tháng đầu năm, Tasco ghi nhận doanh thu thuần đạt 610 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ trong khi đó lãi sau thuế đạt gần 11 tỷ đồng, giảm gần 90%. So với kế hoạch năm, công ty mới thực hiện được chưa tới 2% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

 Nguồn: BCTC quý II/2023.

Tính tới 30/6, tổng tài sản của Tasco không thay đổi nhiều so với đầu năm lên 11.665 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 12%, tương ứng 1.429 tỷ đồng đa số đến từ các khoản phải thu khác từ bên thứ ba (không được thuyết minh cụ thể).

Cuối kỳ, công ty nắm giữ 1.327 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng đồng thời đầu tư 760 tỷ đồng vào các liên doanh, liên kết và đơn vị khác. Trong khi đó, khoản đầu tư chứng khoán 360 tỷ đồng đầu năm đã không còn ghi nhận.

 Tasco tăng giá trị đầu tư vào các đơn vị thành viên. (Nguồn: BCTC quý II/2023).

Tại 30/6, công ty đang góp vốn vào hai công ty liên doanh, liên kết là Công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú Thọ với tỷ lệ 30%; và Công ty TNHH NVT Holdings với tỷ lệ 50%. Ngoài ra, công ty còn sở hữu 6 công ty con trực tiếp gồm Công ty TNHH MTV Tasco BOT, CTCP VETC, Công ty TNHH MTV Tasco Nam Định, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco, Công ty TNHH Tasco Land, và Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco.

Cuối tháng 6, công ty đi vay tổng cộng 4.737 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn để thực hiện các dự án BOT, dự án xây dựng hệ thống thu phí không dừng và kiểm soát trọng tải xe, chiếm 61% tổng nguồn vốn. Trong kỳ, công ty vay thêm 214 tỷ đồng avf đã trr 311 tỷ. Tổng chi phí lãi vay phải trả trong 6 tháng đầu năm hơn 155 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính là 58 tỷ.

Minh Hằng