Nhà đất

Doanh thu quí I Hà Đô tăng 20% nhưng lãi ròng giảm 12% do phát hành trái phiếu để đẩy mạnh đầu tư vào mảng điện

12:50 | 06/05/2020

Chia sẻ

Doanh thu hợp nhất quí I/2020 Hà Đô tăng 20% so với cùng kì chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu mảng bất động sản và năng lượng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quí I chỉ đạt 233,5 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kì, do công ty phát hành trái phiểu để đẩy mạnh đầu tư vào một số dự án điện, dẫn đến chi phí tài chính quí I tăng 77%...

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) vừa mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí I/2020 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.081,7 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kì 2019. Doanh thu hợp nhất quí I/2020 tăng 20% so với cùng kì chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu mảng bất động sản và năng lượng.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 423 tỉ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 296 tỉ đồng. Cả hai hạng mục này đều giảm nhẹ so với cùng kì. 

Lợi nhuận sau thuế quí I của Hà Đô đạt 233,5 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kì 2019. 

Doanh thu quí I Hà Đô tăng 20% nhưng lãi ròng giảm 12% do phát hành trái phiếu để đẩy mạnh đầu tư vào mảng điện - Ảnh 1.

Các dự án bất động sản Tập đoàn Hà Đô đang đầu tư tại thời điểm cuối quí I/2020.

Theo giải trình của Hà Đô, trong quí công ty có phát hành trái phiểu để đẩy mạnh đầu tư vào một số dự án điện, dẫn đến chi phí tài chính quí I/2020 tăng 77% so với cùng kì. Chi phí tài chính tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất quí I/2020 giảm 12% so với quí I/2019.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế quí I/2020 công ty mẹ tăng, chủ yếu do thu nhập từ hoạt động tài chính tăng mạnh. Chi phí tài chính quí I/2020 tăng cao do công ty mẹ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào mảng bất động sản và năng lượng.

Tính tới ngày 31/3, giá trị hàng tồn kho của của Hà Đô là 2.934 tỉ đồng, giảm 16% so với thời điểm 1/1/2020. Trong đó, tồn kho lớn nhất nằm tại các dự án bất động sản đang xây dựng với tổng giá trị tương đương 2.404,8 tỉ đồng.

Doanh thu quí I Hà Đô tăng 20% nhưng lãi ròng giảm 12% do phát hành trái phiếu để đẩy mạnh đầu tư vào mảng điện - Ảnh 2.

Lãi ròng Hà Đô quí I/2020 giảm 12% do phát hành trái phiếu để đẩy mạnh đầu tư vào mảng điện.

Báo cáo tài chính hợp nhất quí I/2020 của Hà Đô cũng cho thấy trong 3 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng những dự án bất động sản đã hoàn thành của tập đoàn đã bán hết hàng, hiện không còn hàng tồn. Trước đó, tại thời điểm 1/1/2020, Hà Đô vẫn còn tồn một số bất động sản đã xây xong với tổng giá trị tồn kho 60,8 tỉ đồng. 

Tính tới cuối quí I/2020, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Hà Đô đạt 3.331,6 tỉ đồng, tăng 18% so với thời điểm đầu năm nay. Trong đó, có chi phí xây dựng cơ bản dở dang lớn nhất là tại các dự án thủy điện, cụ thể dự án Thủy điện Đắc Mi với 1.893 tỉ đồng; Thủy điện Sông Tranh 4 với 951 tỉ đồng... 

Khánh Hà