|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đề xuất tăng thuế tuyệt đối với thuốc lá lên 10.000 đồng/bao vào năm 2030

11:55 | 14/06/2024
Chia sẻ
Bộ Tài chính đề xuất bổ sung mức thuế tiêu thụ đặc biệt tuyệt đối với từng loại mặt hàng thuốc lá theo lộ trình tăng dần. Theo dự tính, việc áp dụng quy định này sẽ giúp giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới và tăng thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), đồng thời gửi văn bản xin ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện văn bản pháp lý này trước khi trình Quốc hội vào tháng 10/2024 và dự kiến thông qua vào tháng 5/2025.

Tại dự thảo lần này, Bộ Tài chính đã đề xuất tăng mức thuế và mở rộng nhóm hàng hóa chịu sắc thuế này, phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Trong đó, về mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ, theo các phương án được Bộ Tài chính đưa ra, trước mắt sẽ giữ nguyên mức thuế suất 75% đối với mặt hàng thuốc lá, nhưng sẽ bổ sung mức thuế tuyệt đối với từng loại mặt hàng theo lộ trình tăng dần.

Cụ thể, với mỗi loại mặt hàng, Bộ Tài chính đều đưa ra hai phương án lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt tuyệt đối.

Với mặt hàng thuốc lá điếu, phương án 1, Bộ Tài chính đề xuất tăng liên tiếp mỗi năm 2.000 đồng/bao, từ 2.000 đồng/bao năm 2026 lên 10.000 đồng/bao năm 2030. Phương án 2, từ 2026 - 2029 mức thuế tuyệt đối mỗi năm lần lượt là 5.000 đồng/bao, 6.000 đồng/bao, 7.000 đồng/bao, 8.000 đồng/bao, từ 2030 là 10.000 đồng/bao.

Phương án lộ trình tăng mức thuế tuyệt đối với thuốc lá điếu. (Nguồn: BTC).

Với mặt hàng xì gà, Bộ Tài chính đề xuất tăng mỗi năm 20.000 đồng/điếu từ năm 2026 - 2030 với phương án 1. Theo phương án 2, mức thuế tuyệt đối áp dụng với mặt hàng này sẽ tăng liên tiếp từ 2026 - 2029 10.000 đồng/điếu mỗi năm, từ năm 2030 sẽ là 100.000 đồng/điếu.

Phương án lộ trình tăng mức thuế tuyệt đối với xì gà.(Nguồn: BTC).

Các mặt hàng thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác, các chế phẩm khác từ cây thuốc lá cũng được đề xuất áp dụng hai phương án tăng mức thuế tuyệt đối tương tự mặt hàng xì gà với phương án 1,tăng mỗi năm 20.000 đồng/100g hoặc 100ml từ năm 2026 - 2030. Phương án 2, từ 2026 - 2029, tăng liên tiếp mỗi năm 10.000 đồng/100g hoặc 100ml, từ năm 2030 sẽ là 100.000 đồng/100g hoặc 100ml.

Phương án lộ trình tăng mức thuế tuyệt đối với thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác, chế phẩm khác từ cây thuốc lá.(Nguồn: BTC).

Theo tính toán của Bộ Tài chính, quy định trên sẽ giúp giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới từ 42,7% (năm 2022) về 38,6% vào năm 2030. Ước tính, ngân sách thu được từ sắc thuế này với mặt hàng thuốc lá sẽ tăng gấp 2,2 lần, từ 17.600 tỷ đồng như năm 2022 lên mức 39.200 tỷ đồng vào năm 2030.

Anh My