|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Đề nghị cung cấp thông tin thẩm định hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

15:27 | 15/06/2024
Chia sẻ
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm thép cán nóng từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Trước đó, ngày 19/3/2024, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) đã tiếp nhận hồ sơ của các công ty là đại diện cho ngành sản xuất trong nước (bên yêu cầu), yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng từ Ấn Độ, Trung Quốc.

Ngày 1/4/2024, Cơ quan điều tra ra thông báo đề nghị Bên yêu cầu bổ sung nội dung của hồ sơ yêu cầu điều tra nói trên. Ngoài ra, ngày 26/4/2024, bên yêu cầu nộp bổ sung các thông tin, tài liệu theo thông báo của Cơ quan điều tra. 

Tiếp theo, ngày 13/5/2024, Cơ quan điều tra ra thông báo đề nghị Bên yêu cầu tiếp tục bổ sung lần thứ 2 một số nội dung của hồ sơ yêu cầu điều tra. Ngày 3/5/2024, Bên yêu cầu đã nộp bổ sung, hoàn thiện các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Ngày 14/6/2024, Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ yêu cầu điều tra đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Trong thời hạn 45 ngày, tính từ ngày xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, nội dung thẩm định Hồ sơ bao gồm xác định tư cách đại diện hợp pháp của ngành sản xuất trong nước của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương.

Bên cạnh đó, xác định chứng cứ về việc bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành ngành sản xuất trong nước.

Để phục vụ việc thẩm định hồ sơ, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Cơ quan điều tra đề nghị thông tin về loại hình doanh nghiệp (sản xuất, thương mại…); công suất thiết kế và sản lượng của sản phẩm thép cán nóng từ năm 2020 đến năm 2023; ý kiến của công ty về vụ việc (đồng ý, phản đối, không có ý kiến); bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác mà công ty cho rằng liên quan đến vụ việc. Thời hạn cung cấp các thông tin nêu trên là ngày 5/7/2024.

Uyên Hương