Hàng hóa

Đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 98.000 tấn đường năm 2019

21:06 | 31/10/2019

Chia sẻ

Ngày 31/10, Bộ Công Thương cho biết Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 98.000 tấn đường (mã HS 17.01) trong năm nay.

Theo thông báo, đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá gồm thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện và thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất.

Trong đó, thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng kí tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường thô; thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng kí tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện.

Quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được cấp cho 68.000 tấn đường thô (mã HS 17.01) và 30.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 17.01).

Mức giá khởi điểm đối với đường thô và đường tinh luyện là 2,45 triệu đồng/tấn. Bước giá trong phiên đấu giá là 50.000 đồng/tấn.

Tiền đặt trước được tính theo công thức: (giá khởi điểm x số lượng đường đăng kí mua quyền sử dụng hạn ngạch) x 10%.

Lyly Cao